Ingliz tili grammatikasi

Bu sahifada ingliz tilidan grammatik darslar berib boriladi

1-dars. Ingliz alifbosi
2-dars. A/an artikli
3-dars. Fonetik qoidalar
4-dars. Plurals
5-dars. Personal pronouns
6-dars. To be fe’li
7-dars. Demonstartive Pronouns
8-dars. Have/Have got
9-dars. There is/there are
10-dars. Can modal fe’li
11-dars. Possessive pronouns
12-dars. The imperatives – Buyruq gaplar
13-dars. The Present Continuous – Hozirgi davomli zamon
14-dars. The Present Simple – Hozirgi oddiy zamon
15-dars. Preposition of place
16-dars. Preposition of time
17-dars. Who and What
18-dars. How much/ How many
19-dars. Some/Any
20-dars. -ing form and to infinitve
21-dars. Present Simple (I do)
22-dars. Present Simple (I don’t)
23-dars. Present Simple (Do you?)
24-dars. Present continuous va present simple
25-dars. I have va I have got
26-dars. was/were
27-dars. Past Simple
28-dars. Past Continouos
29-dars. Past continuous va Past simple
30-dars. Present perfect
31-dars. Present perfect (2)
32-dars. Present perfect (3)
33-dars. Passive voice
34-dars. Active voice
35-dars. Irregular verbs
36-dars. Present continuous (for future tenses)
37-dars. To be going to
38-dars. Will/shall
39-dars. Will/shall 2
40-dars. May/might
41-dars. Can/could
42-dars. Must/need
43-dars. Should/ought to
44-dars. Have to
45-dars. Would you like…?
46-dars. Used to
47-dars. There is/are
48-dars. There was/were, have/has been, will be
49-dars. It…
50-dars. too/either, so am I, Neither do I

 

Do'stlaringizga ulashing:

15 thoughts on “Ingliz tili grammatikasi

  1. Assalomu alaykum. Iloji boʻlsa grammatikani ketma ketligida hammasini joylasangiz yaxshi boʻlardi. Temalar yaxshi berilgan

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.