74-dars. Countable and Uncountable nouns

Ingliz tili grammatikasi

Otlar sanaladigon (countable) va sanalmedigon (uncountable)larga bo’linadi.

Sanaladigon otlar birlikda, ko’plikda bo’lishi mumkin. Sanaladigon otlar oldidan raqamlar ishlatishimiz mumkin. Ya’ni sanaladigon otlardi sonini aniqlash maqsadida.

singular-a car (mashina), the car (mashina), my car (mening mashinam)

plural– cars (mashinalar), two cars (ikkita mashina), the cars (mashinalar), some cars (bir necha mashinalar), many cars (ko’pkina mashinalar)

Birlikda yolg’iz so’zni o’zini ishlatolmaysiz. Bizga a/an kerak bo’ladi

We can’t get into the house without a key. (not without key)

Biz kalitsiz uy ichiga kirolmaymiz. Bu gapda kalit so’zidan oldin a (noaniq artikl) ishlatilyapti, kalit so’zini o’zi emas.

Sanalmedigon otlar deganda sanash imkoni yo’q otlarga aytiladi. Sanalmedigon otlar oldidan raqamlar ishlatilmaydi.

Ingliz tilida non va pul sanalmaydi.

Sanalmaydigon otlar oldidan a/an (noaniq artikl ishlatilmaydi)

Lekin galarni a piece of … / a bottle of … boshlash orqali aytishingiz mumkin.

Exercises 1. Bular qanday naralar? ba’zilar sanaladigon va ba’zilari sanalmedigon. Agar zarur bo’lsa a/an yozing. Bular narsalarning nomlari

Answers 3 a jug
4 water
5 toothpaste
6 a toothbrush
7 an egg
8 money
9 a wallet
10 sand
11 a bucket
12 an envelope

Exercises 2. Ba’zi gaplar to’g’ri, lekin ba’zilariga a/an kerak. Qayerga a/an zarur bo’lsa yozing.

Answers 3 … a hat.
4 … a job?
5 OK
6 … an apple…
7 … a party…
8 … a wonderful thing.
9 … an island.
10 … a key.
11 OK
12 … a good idea.
13 … a car?
14 … a cup of coffee?
15 OK
16 … an umbrella.

Exercises 3. Bular qanday narsalar? Har bir rasmga a…..of…… yozing. Quti ichidagi so’zlardan foydalaning.

Answers 2 a piece of wood
3 a glass of water
4 a bar of chocolate
5 a cup of tea
6 a piece of paper
7 a bowl of soup
8 a loaf of bread
9 ajar of honey
0

74-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

Are vegetables countable or uncountable nouns?

2 / 10

We use "the" with plural countable nouns

3 / 10

_____ is power.

4 / 10

Tip, book va job so'zlari ....

5 / 10

There is no ____ in this room.

6 / 10

"I've got _______ money." Ushbu gapga qaysi variant qo'yilmaydi?

7 / 10

"There's too much noise in here." Ushbu gapdagi "noise" qanday ot?

8 / 10

I'm going to buy _____.

9 / 10

Countable nouns are always things that you can

10 / 10

Is water a countable or uncountable noun?

Your score is

4.1 27 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments