Ingliz tilida ravishlar

91-lesson. Ingliz tilida ravishlar (quickly/badly/suddenly etc.).

Ingliz tili grammatikasi

Ravishlar gapdagi fe’lning qay tarzda bajarilganligini tavsiflash uchun qo’llaniladi va har doim fe’l bilan birgalikda ishlatiladi.

Yuqoridagi gapdagi quickly va suddenly so’zlari ravishlardir.

Asosan, ravish yasash uchun sifatga ‘-ly’ qo’shimchasini qo’shiladi(ayrim ravishlar bundan mustasno).

Ravishlar sizga biror narsani qanday sodir bo’lishini va kim nimani qanday bajarishini aytishda ishlatiladi:

The train stopped suddenly. Poyezd to’satdan to’xtadi.

I opened the door slowly. Men eshikni sekin ochdim.

Please listen carefully. Iltimos diqqat bilan tinglang.

I understand you perfectly. Men sizni mukammal tushundim.

Solishtiring:

Ushbu so’zlar sifat va ravish bo’lib ishlatiladi: hard, fast, late, early.

good (sifat) well (ravish) ga o’zgaradi:

ammo, well shuningdek sifat ham hisoblanadi (=not ill (kasal emas), in good health (yaxshi sog’liqda)):

‘How are you?’     ‘I’m very well, thank you.  And you?’

‘Qalaysiz?’             ‘Men juda yaxshiman, rahmat. O’zingizchi?’

Exercise 1. Rasmlarga qarang va gaplarni ushbu so’zlar bilan to’ldiring:

Answers 2 badly
3 quietly
4 angrily
5 fast
6 dangerously

Exercise 2. Gaplarni to’ldiring. To’rtburchak ichidan tanlang.

Answers 2 work hard
3 sleep well
4 win easily
5 Think carefully
6 know her very well
7 explain things very clearly/well
8 Come quickly

Exercise 3. Qaysi biri to’gri?

Answers 2 angry
3 slowly
4 slow
5 careful
6 hard
7 suddenly
8 quiet
9 badly
10 nice
11 quickly
0

91-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

Quyidagi gapdan ravishni aniqlang.

At least I have time to finish my test I happily thought to myself.

2 / 10

Quyidagi gapdan ravishni aniqlang.

I reluctantly paused my quiz when the fire alarm rang.

3 / 10

... everybody started shouting.

4 / 10

We arrived at the airport too ... .

5 / 10

I fell asleep ... at night.

6 / 10

I waited for him ... .

7 / 10

Please be ... with him.

8 / 10

I ... remembered the definition for an adverb.

9 / 10

Don't drive so ... .

10 / 10

Quyidagi gapdan ravishni aniqlang.

Last night at home, I carefully studied my notes on adverbs.

Your score is

4 44 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments