40-dars. Might/may

Uncategorized

-might,-may modal fe’llari hisoblanadi. -might,-may ingliz tiliga ehtimol, balki, mumkin deb tarjima qilinadi va biror narsaning ehtimol ekanligini ko’rsatish uchun ishlatiladi.

Rasda berilgan misolga qarang. 1-rasmda qiz so’rayapti:

Where are you going for your holidays?

(Sen dam olish kuningda qayerga bormoqchisan?).

Bola javob beryapti:

I am not sure. I might go to New York.

(Meni ishonchim komil emas. Ehtimol men New Yorkga borarman).

Bu bolani New Yorkga borishi aniq emas, lekin borishi ham mumkin.

2-rasmda ham shunday.

It might rain. (Yomg’ir yog’ishi mumkin)

Inkor gaplarda -might,-may + not inkor yuklamasini qo’shish orqali yasaymiz.

(Men bu oqshom kinoga borishim mumkin, lekin ishonchim komil emas)

(Zontigini ozing bilan ovol. Yomg’ir yog’ishi mumkin)

-may va -mightni bir ma’noda ishlatsa bo’ladi, chunki ikkalasini ma’no jihatdan bi xil.

(Men bu oqshom kinoga borishim mumkin). Bu gapda I might godi ham ishlatishimiz mumkin.

Lekin so’roq gap yasayotganimizda -might bilan emas -may bilan yasaymiz.

(Mumkinmi sizdan savol so’rasam?)

(Mumkinmi men shu yerga o’tirsam? Ha, albatta).

Exercises 1. Might bilan gaplar yozing.

Javoblari

2. I might see you tomorrow.
3. Sarah might forget to phone.
4. It might snow today.
5. I might be late tonight.
6. Mark might not be here next week.
7. I might not have time to go out.

Exercises 2. Kimlardur sizning rejalaringiz haqida so’rayapti. Senda ba’zi fikrlar bor, lekin ishonchin komil emas. Ro’yhatdan tanlang va I might bilan gaplar yozing.

Javoblari

2. I might go away.
3. I might see her on Monday.
4. I might have fish.
5. I might get/take a taxi, or .. go by taxi.
6. I might buy/get a new car.

New words (yangi so’zlar)

1possibleehtimol9choosetanlamoq
2phonetelefon10weekendhafta ohiri, dam olish kuni
3snowqor11surealbatta
4latekech qolmoq12decidedqaror qilmoq
5forgetesdan chiqarmoq13perhapsbalki
6ideafikr14maybeehtimol
7planreja15necessarymuhim
8listro’yhat, list16thingsnarsalar

0

40-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

Mike ______ about our meeting. Please remind him.

2 / 10

May ning o’tgan zamon shakli qanday?

3 / 10

So’zlarni o’z o’rniga qo’ying.

Tonight/car/may/your/drive/Amily?

4 / 10

It ____ have been lost forever.

5 / 10

So’zlarni o’z o’rniga qo’ying.

Doesn’t/so/may/I/on foot/go/my car/start

6 / 10

The weather _____ next week.

7 / 10

Gapni to’g'ri tarjima qiling.

I might go to the cinema this evening, but I’m not sure.

8 / 10

I told them I ____ go if I felt like it, but wasn’t sure.

9 / 10

I was just wondering whether you ____ be able to help me.

10 / 10

It ____ in the evening so take your umbrella.

Your score is

4.1 42 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments