54-Dars isn’t, haven’t, don’t. Negatives

Uncategorized

Biz bugungi mavzuyimizda gaplar NOT yuklamasi orqali inkor shaklga o’zgarishini o’rganamiz.

POSITIVE- DARAK NEGATIVE- INKOR

am am not (’m not)
is is not (isn’t or ’s not)
are are not (aren’t or ’re not)
was was not (wasn’t)
were were not (weren’t)
have have not (haven’t)
has has not (hasn’t)
will will not (won’t)
can cannot (can’t)
could could not (couldn’t)
must must not (mustn’t)
should should not (shouldn’t)
would would not (wouldn’t)

Men charchamadim. Yomg’ir yog’mayapti. Ular bu yerda emas. Julia och emas edi. Do’konlar ochiq emas edi. Men ishimni tugatmadim. Suening mashinasi yo’q. Ertaga bu yerda bo’lmaymiz. Jorj mashina haydolmaaydi. O’tgan tun uxlay olmadim. Janega qong’iroq qilishni unutmasligim kerak. Sen qattiq ishlamasliging kerak. Aktyor bo’lish yoqmaydi.

don’t/doesn’t/didn’t

Biz zamon shakillariga qarab don’t/doesn’t/didn’t ko’makchi fe’lidan foydalanamiz.

Present

Past simple

Don’t bilan buyruq gaplarning inkor ma’nosi ishlatiladi.

Qara!– Qarama
Meni kut– Meni kutma

Ba’zida do asosiy fe’l sifatida keladi. (don’t do / doesn’t do / didn’t do)

Do something! → Don’t do anything! Biror narsa qil -Hech narsa qilma

Exercise 1 Gaplarning inkor shaklini yozing.

Answers 2 They aren’t / They’re not married.
3 I haven’t had dinner.
4 It isn’t cold today.
5 We won’t be late.
6 You shouldn’t go.

Exercise 2 Gaplarni inkor shaklda to’ldiring.

Answers 2 ‘m not / am not
3 can’t
4 doesn’t
5 isn’t / ‘s not
6 don’t… haven’t
7 Don’t
8 didn’t
9 haven’t
10 won’t
11 didn’t
12 weren’t
13 hasn’t
14 shouldn’t / mustn’t

Exercise 3 Gaplarni inkor shaklda yozing.

Answers 2 They haven’t arrived.
3 I didn’t go to the bank.
4 He doesn’t speak German.
5 We weren’t angry.
6 He won’t be pleased.
7 Don’t call me tonight.
8 It didn’t rain yesterday.
9 I couldn’t hear them.
10 I don’t believe you


0

54-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

Bir juft to'g'ri javobni toping.

It was cold, so I ____.

2 / 10

Isn't unpleasant story. Don't worry. I ____, I ____ anybody what has happened.

3 / 10

He has got little experience in work of this sort. I think he ____.

4 / 10

To'g'ri berilgan tarjimani toping.

Bunday ko'rnamak (yaxshilikni bilmaydigan) bo'lish kerak emas.

5 / 10

We ____ for a walk if it ____.

6 / 10

I wasn't invited to the party so I ____ there.

7 / 10

He didn't go to school yesterday because he ____.

8 / 10

They live far from me. They ____.

9 / 10

She is single. She ____.

10 / 10

He is a poor. He _____.

Your score is

4.9 9 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments