58- Dars. She said that…. He told me that….

Uncategorized

Bugun sizlar bilan ajoyib mavzulardan birini o’rganib olamiz.

Siz kimdandir eshitgan axborotingizni so’zlab berayotganingizda albatta uning nomidan foydalanasiz va bu o’zlashtirma gap deyiladi. Masalan:

Jack : I am a student (Men talabaman) Jack said that he was a student (Jack student ekanligini aytdi)

Bunda birinchi gap o’zlashtirma gaplarda albatta o’zgarishlarga uchraydi. Masalan:

Yuqoridagi gapda to be (am/ is) ni was ga o’zgarishi ko’rsatilgan. Demak biz gaplarni o’zlashtirayotganda zamonlarga e’tibor berib ularni o’tgan zamonga o’zgartirishimiz kerak.

I am doing ———–I was doing You are not a student————You were not a student

Quyida esa o’zlashtirma gaplarda qanday o’zgarishlar bo’lishi ko’rsatilgan.

Say and tell

Say– demoq

Tell – aytmoq

Aslida ikkisi ham bir xil ma’noda ishlatiladi. Lekin gapda ikkisi ham aytmoq hamda demoq kabi ma’no nozikligiga ega.

Say va Tell ga e’tibor bering

Masalan: Say bilan that birga keladi. He said that he was tired.

Tell esa to’ldiruvchi keladi. He told me that he was tited

Say bilan to doim birga keladi. He says to me …….

Tell bilan esa kelmaydi. He told me…….

Exercise 1. Quyidagi insonlar nimani aytayotganini o’qing va He/She/They said (that) … bilan gaplarni yozing.

Answers 2 She said (that) she was very busy.
3 She said (that) she couldn’t go to the party.
4 He said (that) he had to go out.
5 He said (that) he was learning Russian.
6 She said (that) she didn’t feel very well.
7 They said (that) they would be home late. / … they’d be
8 She said (that) she had just come back from holiday. / … she’d just come back …
9 She said (that) she was going to buy a guitar.
10 They said (that) they hadn’t got a key. / They said (that) they didn’t have a key.

Exercise 2. Gaplarni to’ldirish uchun rasmlardan foydalaning.

Answers 2 She said (that) she wasn’t hungry.
3 he said (that) he needed it.
4 she said (that) she didn’t want to go.
5 She said (that) I could have it.
6 He said (that) he would send me a postcard. / … he’d send…
7 Nicola said (that) he had gone home. / … he’d gone home.
8 He said (that) he wanted to watch TV.
9 She said (that) she was going to the cinema.
0

58-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

I will tell Ann I saw you.

2 / 10

Ted ____ and left.

3 / 10

Which structure is not used for reported orders?

4 / 10

She always asks me not to burn the cookies. She always says

5 / 10

"Don't yell!" qanday gap?

6 / 10

Ram asked me where I worked. Ushbu gapdagi Ramning o'zining gapi qaysi javobda berilgan?

7 / 10

Which of these is usually required with reported YES/NO questions?

8 / 10

"Where is it?" said Mary. She _____.

9 / 10

He said that it was cold outside. Ushbu gapda qaysi so'z ixtiyoriy?

10 / 10

Qaysi javobda xabar berish fe'li berilgan?

Your score is

3.7 24 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments