22-dars. Present Simple (I don’t)

Present Simple (hozirgi oddiy zamon)da inkor gap yasash uchun don’t/doesn’t dan foydalanamiz. Darak gap: She drinks coffee. (U kofe ichadi).Inkor gap: She doesn’t drink coffee. (U kofe ichmaydi.) Darak gap: He likes his job. (U ishini yoqtiradi.)Inkor gap: He doesn’t like his job. (U ishini yoqtirmaydi.) Ushbu jadval bo’yicha inkor yasamoqchi bo’lsak, I, we, you, […]

Batafsil o'qish

20-dars ing Form and the To infinitive

Ingliz tilida Ing qo`shimchasini fe`lga qo`shib ot o`rnida ishlatiladi, misol uchun:1. I like swimming – men suzishni yoqtiraman2.John loves running – Jon yugurishni sevadi.3.We don`t like taking exam – biz imtixon topshirishni yomon ko`ramiz.To infinitive ni would like va would love bilan ishlatiladi va fe`l oldidan to ishlatib ot yasaladi.1.I would like to swim – […]

Batafsil o'qish

16-dars. Preposition of time

Biz oldingi darsda preposition of place mavzusini o’rgangan edik. Biror shaxs yoki predmetni joylashuvini bildirish uchun biz in, on, at predloglaridan foydalangan edik. Ushbu mavzuyimizda esa huddi shu predloglardan vaqtni ifodalashni o’rganamiz.Vaqt predloglari ko’proq gap so’ngida keladi.Ular in, at va on1.Ingliz tilida kunning qaysidir qismini, oylarni, fasllarni va yillarni ifodalaganimizda IN predlogidan foydalanamiz. Masalan: in […]

Batafsil o'qish

11-dars. Possessives – Egalik olmoshlari

Biz sizlar bilan oldingi darslarda ingliz tilida egalik olmoshlari va ko’rsatish olmoshlari haqida ma’lumotlar olgan edik. Bugungi darsimiz esa egalik olmoshlari haqida.Egalik olmoshlari ingliz tilida possessive pronouns deyiladi va biror narsaga egalikni bildiradi. Masalan:my pen – mening ruchkamhis book – uning kitobi Egalik olmoshlari quidagilar:Birlikdamy – meningyour – sening, sizninghis – (og’il bola, erkak kishi uchun) […]

Batafsil o'qish