Ingliz tili darslarida qiziqarli o’yinlar

Ingliz tili fanini o’qitishda turli xil o’yinlar orqali o’rgatishning o’rni beqiyosdir. Dars davomida har xil o’yinlar o’ynatib turish sinfda fanni o’rganishga bo’lgan ishtiyoqni yanada oshiradi, passive o’quvchilarni ham darslarda yaxshiroq qatnashishga undaydi, sinfda o’quvchilar o’rtasida raqobat, ayni paytda jamoadoshlik muhitini  hosil qiladi. Shuningdek, o’quvchilarning ustozlariga bo’lgan hurmatini oshiradi. Quyida Sizga ingliz tili darslari davomida o’qitish […]

Full text