37-dars. I am going to….

Uncategorized

-going to ingliz tiliga -moqchiman deb tarjima qilinadi.

-going to di asosan avvaldan rejalashtililgan ish-harakatlariga ishlatamiz.

(U bu kecha televiroz ko’rmoqchi)
o’tgan hozir kelasi

-going to di o’tgan zamonda qaror qilgan bo’lamiz, uni amalga oshirish hozirgi va kelasi zamonga ta’luqli bo’ladi.

Gap tuzayotganda s+am/is/are+going to shaklida yasaladi. Inkor shaklida -not yuklamasini foydalanamiz.

So’roq shaklida am/is/are+s+going to shaklida yasaymiz.

Exercises 1. Gaplarni to’ldiring. – going to +bu fe’llardan foydalanib.

Javoblari

3. ‘m/am going to walk
4. ‘s/is going to stay
5. ‘m/am going to eat
6. ‘re/are going to give
7. ‘s/is going to lie down
8 Are you going to watch
9 is Rachel going to do

Exercises 2. Rasmlarga qarang. Nima sodir bo’lyapti?

Javoblari

2 The shelf is going to fall (down).
3 The car is going to turn (right).
4 He’s / He is going to kick the ball.

New words (yangi so’zlar)

1doqilmoq9favouritesevimli
2eatyemoq10washyuvmoq
3lie downyotmoq11hoursoat
4stayturmoq12shelfjovon
5walkyurmoq13feelhis qilmoq
6wearkiymoq14sayaytmoq
7dirtykir15handqo’l
8presentsovg’a16veryjuda
Do'stlaringizga ulashing:

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.