37-dars. I am going to….

Uncategorized

-going to ingliz tiliga -moqchiman deb tarjima qilinadi.

-going to di asosan avvaldan rejalashtililgan ish-harakatlariga ishlatamiz.

(U bu kecha televiroz ko’rmoqchi)
o’tgan hozir kelasi

-going to di o’tgan zamonda qaror qilgan bo’lamiz, uni amalga oshirish hozirgi va kelasi zamonga ta’luqli bo’ladi.

Gap tuzayotganda s+am/is/are+going to shaklida yasaladi. Inkor shaklida -not yuklamasini foydalanamiz.

So’roq shaklida am/is/are+s+going to shaklida yasaymiz.

Exercises 1. Gaplarni to’ldiring. – going to +bu fe’llardan foydalanib.

Javoblari

3. ‘m/am going to walk
4. ‘s/is going to stay
5. ‘m/am going to eat
6. ‘re/are going to give
7. ‘s/is going to lie down
8 Are you going to watch
9 is Rachel going to do

Exercises 2. Rasmlarga qarang. Nima sodir bo’lyapti?

Javoblari

2 The shelf is going to fall (down).
3 The car is going to turn (right).
4 He’s / He is going to kick the ball.

New words (yangi so’zlar)

1doqilmoq9favouritesevimli
2eatyemoq10washyuvmoq
3lie downyotmoq11hoursoat
4stayturmoq12shelfjovon
5walkyurmoq13feelhis qilmoq
6wearkiymoq14sayaytmoq
7dirtykir15handqo’l
8presentsovg’a16veryjuda

0

37-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

Simon and Emma __ going to get married.

2 / 10

It’s Sarah’s birthday next week. We ____ her a present.

3 / 10

I decided to do it ning sinonim ma’nosi to’g’ri berilgan qatorni toping.

4 / 10

Look at the sky!  It ____. Because sky is dark.

5 / 10

I’m hungry. I ____ this sandwich.

6 / 10

My hands are dirty. ____ them.

7 / 10

-going to dan so’ng fe’lga qanday qo’shimcha qo’shiladi?

8 / 10

When I grow up. ___ a singer.

9 / 10

___ you ___ see that new film?

10 / 10

To’g’ri yozilgan gapni toping.

Your score is

4.1 132 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments