22-dars. Present Simple (I don’t)

Present Simple (hozirgi oddiy zamon)da inkor gap yasash uchun don’t/doesn’t dan foydalanamiz. Darak gap: She drinks coffee. (U kofe ichadi).Inkor gap: She doesn’t drink coffee. (U kofe ichmaydi.) Darak gap: He likes his job. (U ishini yoqtiradi.)Inkor gap: He doesn’t like his job. (U ishini yoqtirmaydi.) Ushbu jadval bo’yicha inkor Batafsil …

7-dars. Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns ko’rsatish olmoshlari bo’lib, biror shaxs, narsa yoki predmet ko’rsatilganda ishlatiladi.Ko’rsatish olmoshlari 4ta bo’lib, ular: this, that, these va those.This — bu (yaqindagi 1ta narsa uchun)      This is a pen.These — bular (yaqindagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are pens.That — u, anavi (uzoqdagi 1ta narsa uchun) Batafsil …