every va all qoidasi

85-Dars. Every va all

Ingliz tili grammatikasi
  • Every har (bir) degan ma’noni anglatadi. Every dan so’ng faqat birlik ot ishlatiladi.

Sarah has been to every country in Europe.

Sara Yevropadagi har bir mamlakatda bo’lgan.

Every summer we have a holiday by the sea.

Biz har yozda dengiz yonida dam olamiz.

She looks different every time I see her.

Har safar men uni ko’rganimda u boshqacha ko’rinadi.

  • Every … dan keyin birlik fe’l ishlatiladi.

Every house in the street is the same. (not are the same)

Ko’chadagi har bir uy bir xil. (are the same emas)

Every country has a national flag. (not have)

Har bir davlatning milliy bayrog’i bor. (have emas)

Every va all ni solishtiring:

  • Every day va all day

Every haftaning har bir kuni uchun qo’llaniladi.

All esa kunning boshlanishidan tugashiga qadar bo’lgan kun uchun qo’llaniladi.

shuningdek, every morning/night/summer etc.  all morning/night/summer etc.
  • everybody (hamma, barcha) (yoki everyone) / everything (hamma narsa) / everywhere (hamma joy)

Everybody (or Everyone) needs friends. (= all people need friends)

Hammaga do’stlar kerak. (= barcha insonlarga do’stlar kerak)

Do you have everything you need? (= all the things you need)

Senda senga kerak bo’lgan hamma narsa bormi? (= senga kerak bo’lgan hamma narsa)

I lost my watch.  I’ve looked everywhere for it. (= I’ve looked in all places)

Men soatimni yo’qotdim. Men uni hamma joydan qidirdim. (= Men uni hamma yerlardan qidirdim)

  • everybody/everyone/everything dan keyin birlik fe’l ishlatiladi:

Everybody has problems.   (not Everybody have)

Hammada muammolar bor. (Everybody have emas)

Exercise 1. Gaplarni to’ldiring. Every + quyidagi so’zlardan foydalaning.

Answers 2 Every day
4 Every room
3 every time
5 every word

Exercise 2. Gaplarni every day yoki all day bilan to’ldiring.

Answers 2 everyday
3 all day
4 everyday
5 all day
6 all day
7 everyday

Exercise 3. Every yoki all ni yozing.

Answers 2 every
3 all
4 all
5 Every
6 all
7 every
8 all
9 every
0

85-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

"Every" can be used as a pronoun.

2 / 10

"All" can be used as a pronoun.

3 / 10

It took me ____ day to finish.

4 / 10

I've seen ____ film he's made.

5 / 10

I've read ____ her books.

6 / 10

I tried ____ single thing I could think of, but it still didn't work.

7 / 10

We had ____ sorts of problems doing it.

8 / 10

Yesterday, it rained ____ day.

9 / 10

There's a bus ____ quarter of an hour.

10 / 10

I go there ____.

Your score is

4.6 9 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments