Vazirlar mahkamasining 610-sonli qarori

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI TA’LIM MUASSASALARIDA CHET TILLARINI O’QITISHNING SIFATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA (O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017 y., 32-son, 820-modda) Uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida o’sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o’qitish sifatini ta’minlash, chet tillarida erkin so’zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, ushbu yo’nalishdagi o’quv dasturlarining uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash,

Full text