43-dars. should/ought to.

Uncategorized

should ham modal fe’li hisoblanadi. Ingliz tiliga -should zarur, kerak deb tarjima qilinadi. -should maslahat ma’mosida ishlatiladi. kishilik olmoshlaridan hammasiga: I/he/she/it/we/you/they+should ishlatiladi.

You shouldn’t watch TV so much.

(Sen televizorni juda ko’p ko’rmasliging kerak).

(Tom yetarlicha o’qimayapti. U kuchliroq o’qishi kerak).

Inkor gaplarda should+not foydalanamiz.

(Tom kech yotmasligi kerak).

Ought to darajasi should dan kuchsizroq bo’ladi. ingliz tili kerak deb tarjima qilinadi. Gapda tuzayotganimizda ko’proq ought toni odamgarchilik yuzasidan bajariladigon harakatlarga ishlatamiz.

(Bu yaxshi kino. Sen borib uni ko’rishing kerak).

(Meni o’ylashimcha Lisa yangi kiyimlar sotib olishga borishi kerak).

Exercises 1. Gaplarni to’ldiring. you should+fe’llardan foydalanib.

Answers 2 You should go
3 You should eat
4 you should visit
5 you should wear
6 You should take

Exercises 2. Biron narsa qilish uchun seni ishonchin komil emas, sen do’tingdan so’rading. Do you think I should…..? bilan savol yozing.

Answers 2 Do you think I should learn (to drive)?
3 Do you think I should get another job?
4 Do you think I should invite Gary (to the party)?

Exercises 3. I think……should… va I don’t think……should…. bilan savol yozing.

Answers 3 I think you should sell it.
4 I think she should have a holiday.
5 I don’t think they should get married.
6 I don’t think you should go to work.
7 I think he should go to the doctor.
8 I don’t think we should stay there

New words (yangi so’zlar)

1wearkiymoq9jacketjiket
2visittashrif buyurmoq10earlyerta
3fruitmeva11coatpalto
4vegetablessabzavotlar12sellsotmoq
5seat belthavfsizlik kamari13restdam olmoq
6stationstansiya14expensiveqimmat
7faruzoq15wellyaxshi
8tryharakat qilmoq16hotelmehmonxona

155

43-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

You ought to learn a lot of English on this course.

2 / 10

It ought be a lovely day tomorrow.

3 / 10

We ____ visit Eric when we are in London.

4 / 10

To’g’ri gap berilgan qatorni toping.

5 / 10

They ____ to visit their parents every month.

6 / 10

The economic situation ought to improves next year.

7 / 10

You ____ give her a present. It’s her birthday.

8 / 10

To’g’ri gap berilgan qatorni toping.

9 / 10

It oughtn’t to make any difference

10 / 10

You ____ do your homework on the bus. It’s better to do it at home or in the library.

Your score is

3.9 49 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments