62-Dars. Go to … go on … go for … go -ing

Uncategorized

Bugun biz sizlar bilan go fe’lini va uning doimiy birga kelishi mumkin bo’lgan sheriklarini o’rganamiz.

GO TO

(go to work / go to London / go to a concert etc.)

Ularning birinchisi go to bo’lib ga bormoq ma’nosida keladi. Masalan:

Ishga odatda qachon borasan?

Men kecha tish doktoriga bordim.

Go to sleep(uyqiga ketmoq) Go home (without to)- uyga ketmoq

GO ON

Go on birikmasi quyidagi so’zlarda ishlatiladi.

We’re going on holiday next week. (Keyingi haftaga biz ta’tilga ketyapmiz). Children often go on school trips. (Bolalar tez-tez maktab sayohatiga boradilar). Workers at the airport have gone on strike. (Ayroport ishchilari ish tashlashga bordilar).

GO FOR . . .

Go for…. bu birikma bilan asosan harakat fe’llari keladi.

The water looks nice. I’m going for a swim. (Suv yaxshiga o’xshaydi. Men suzishga ketyapman). Shall we go out for a meal? (Ovqatlanishga boramizmi?

GO + ING

Go + ing birikmasini biz asosan sport turlari bilan birga ishlatamiz.

Let’s go swimming.(Ketdik cho’milishga boramiz.) Are you going shopping this afternoon? (Bu tushda do’kon aylanishga ketyapsanmi?)

Exercise 1. To, on va for dan kerakligini qo’ying.

Answers 3 to
4 – (no preposition)
5 for
6 to
7 on … to
8 for
9 on
10 to
11 – (no preposition)
12 on
13 for
14 on

Exercise: 2 Gaplarni to’ldirish uchun suratlardan foydalaning.

Answers 2 went fishing
3 goes swimming
4 going skiing
5 go shopping
6 went jogging

Exercise:3 Gaplarni to’ldiring. Jadval ichidagi so’zlardan foydalaning.

Answers 2 to university
3 shopping
4 to sleep
5 home
6 skiing
7 riding
8 for a walk
9 on holiday … to Portugal

New words (Yangi so’zlar).

1goalmaqsad6goingborish
2ridingminmoq7niceyaxshi
3walksayr qilmoq8weatherob havo
4shoppingdo’kon aylanmoq9monthoy
5skiingchang’I  uchmoq10nextkeyingi
28

62-dars yakuni bo'yicha test.

Savollarni o'qing va to'g'ri javobni belgilang.

1 / 10

Do you want to go on the school ____ to France this year?

2 / 10

We went on a guided ____ round the cathedral.

3 / 10

Ushbu gapning tarjimasini toping.

Bugun kunduzi xarid qilishga bormoqchimisiz?

4 / 10

When the president goes (out) ____, he is surrounded by bodyguards.

5 / 10

She has always wanted to go on a Caribbean ____.

6 / 10

I'm very tired - I'm _____.

7 / 10

They always go ____ to the mountain in January.

8 / 10

Ushbu gapning tarjimasini toping.

I went jogging before breakfast this morning.

9 / 10

When we came home we were exhausted so we ____ quickly.

10 / 10

Peter goes for ____ every morning.

Your score is

3.9 10 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments