41-dars. Can and could

Uncategorized

-can ham ingliz tilida modal fe’l hisoblanadi. -can ingliz tiliga qila olmoq deb tarjima qilinadi. I,he,she,it,we,you,they+can ishlatamiz.

I can play the piano. (Men piyanina chala olaman).

-could -canning o’tgan zamon shakli. -could ayniqsa quyidagilar bilan ishlatiladi:

see-ko’rmoq hear-eshitmoq smell-hid taste-maza

feel-his qilmoq remember-eslab qolmoq understand-tushunmoq

My grandfather could speak five language.

(Mening bobom beshta tilda gaplasha olgan)

Inkor shaklida can+not yuklamasidan foydalanamiz.

Sarah can not speak English. (Sarah ingliz tilida gapira olmaydi)

So’roqda esa can+s (ega) dan oldinga o’tadi.

(A: Sen suza olasanmi?)

(B:Ha, lekin yaxshi suzuvchi emasman)

(Tom, zontigini qarzga olib tursam bo’ladimi?)

Exercises 1. Bu gaplarni to’diring. can yoki can’t+fe’llardan birini foydalanib.

Javoblari

2. can see
3. can’t hear
4. can’t find
5. can speak

Exercises 2. Bu gaplarni to’ldiring. can’t yoki couldn’t+fe’llardan birini foydalanib.

Javoblari

2. couldn’t eat
3. can’t decide
4. couldn’t find
5. can’t go
6. couldn’t go

New words (yangi so’zlar)

1findtopmoq9languagetil
2heareshitmoq10verbfe’l
3seeko’rmoq11wanthohlamoq
4speakgapirmoq12hungryqorni och
5sorrykechirim, uzur13illkasal
6mountaintog’14himunga
7quietlytinch, osoyishta15meetuchrashmoq
8jobish16bagsumka

Do'stlaringizga ulashing:

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.