66-dars. I/me he/him they/them.

Uncategorized
Ot so`z turkumlari o`rnida kishilik olmoshlardan foydalanamiz. Biz ularni tez-tez odamlarga va biz allaqachon aniqlab olgan narsalarga murojaat qilish uchun ishlatamiz.

Bular: I – me     men-menga
we – us    biz-bizga
you – you     siz-sizga
he – him    u (erkaklarga)-unga(erkaklarga)
she – her    u(ayolarga)-unga(ayolarga)
they – them   ular-ularga
it – it  u(narsa,hayvonlarga)-unga(narsa,hayvonlarga) deb tarjima qilinadi.

me / him / her bu olmoshlarni for / to / at / with predolardan keyin ishlatamiz.

– This letter isn’t for you. It’s for me. Bu xat sen uchun emas. Bu men uchun.

– Where’s Alan? I want to talk to him. Alan qayerda? men u bilan gaplashmoqchiman.

Narsalar va hayvonlar uchun: It-it ishlatamiz.

They va themdi esa odamlarga,narslarga va hayvonlarga ham ishlatishimiz mumnkin.

– I want that book. Please give it to me. Men anavi kitobni hohlayman. Iltimos uni menga bering.

– I like those shoes. Please give them to me.  Men bu tuflilar yoqdi. Iltimos ularni menga bering.

Exercises 1. him/her/them bilan gaplarni to’ldiring.

Exercises 2. Gaplarni to’ldirirng. I/me/you/she/her foydalanib.

Exercises 3. I like … , I don’t like … yoki Do you like … ? boshlangan gaplar yozing.

New words

1neverhech qachon9eatyemoq
2coatpalto10ticketbilet
3wiferafiqa11findtopmoq
4knowbilmoq12afraidqo’rqmoq
5parentsota-ona13needkerak
6completeto’ldirmoq14keykalit
7seeko’rmoq15talkgapirmoq
8niceajoyib16motorbikemotosikl
Do'stlaringizga ulashing:

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.