72-dars. a/an artikl

Uncategorized

Inglz tilida 2 xil artikl bor: aniq artikl (the definite article) va noaniq arikl (the indefinite article).

aniq artikl (the definite article) – the

noaniq arikl (the indefinite article)-a, an

Bugungi darsimizda noaniq arikl (the indefinite article) – a, an o’rganamiz. Ingliz tilida unli va undosh harflar bor.

an + vowesl sound (unli tovushlar) ( a,e , i, o, u). Unli harflar bilan boshlangan va bitta bo’lgan so’zlar oldidan an artikilini sihalatamiz. Masalan: an apple- (bir) olma, an example-(bir) misol

a + consonan (undosh tovushlar) (b ,c , d, f, 9, h,i , k, l, m,t r,p , g, r, s, t, v, w,x , y, z). Undosh harflar bilan boshlangan va bitta bo’lgan so’zlar oldidan a artikilini sihalatamiz. Masalan: a ball-(bir) koptok, a policeman-(bir) politsiyachi

Noaniq artikl quyidagi holatlarda ISHLATILMAYDI:

1)sanalmaydigon otlar bilan: I like cheese and milk-men pishloq va sutni yaxshi ko’raman.

2)ko’plikdagi otlar bilan: They are schoolchildren-Ular maktab bolalari.

3)atoqli otlar bilan: I spoke to Peter about it- Me bu (narsa) haqida Piter bilan gaplashdim.

4)otlar oldidan egalik va ko’rsatish olmoshlari kabi aniqlovchilar kelganda: I need this book-menga bu kitob kerak.

5)o’zidan keyin sanoq son kelgan otlardan oldin: He lives in apartment 3- U 3 xonadonda yashaydi.

Exercises 1. a yoki an yozing.

Exercises 2. Bu narsalar nima? quti ichidan tanlang.

Exercises 3. Gaplarni yozing. Ikki qutidan tanlang. Qayerga a/an zarur bo’lsa foydalaning.

Do'stlaringizga ulashing:

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.