20-dars ing Form and the To infinitive

Ingliz tilida Ing qo`shimchasini fe`lga qo`shib ot o`rnida ishlatiladi, misol uchun:1. I like swimming — men suzishni yoqtiraman2.John loves running — Jon yugurishni sevadi.3.We don`t like taking exam — biz imtixon topshirishni yomon ko`ramiz.To infinitive ni would like va would love bilan ishlatiladi va fe`l oldidan to ishlatib ot yasaladi.1.I Batafsil …

16-dars. Preposition of time

Biz oldingi darsda preposition of place mavzusini o’rgangan edik. Biror shaxs yoki predmetni joylashuvini bildirish uchun biz in, on, at predloglaridan foydalangan edik. Ushbu mavzuyimizda esa huddi shu predloglardan vaqtni ifodalashni o’rganamiz.Vaqt predloglari ko’proq gap so’ngida keladi.Ular in, at va on1.Ingliz tilida kunning qaysidir qismini, oylarni, fasllarni va yillarni ifodalaganimizda Batafsil …

14-dars. Present Simple

Sizlar bilan biz oldingi darsimizda Present Continuous — Hozirgi davomli zamon haqida gaplashgan edik. Bugungi mavzuimiz Present Simple — Hozirgi oddiy zamon.Biz Present Simple zamonini doimiy yoki qaytarilib turadigan ish harakatga nisbatan ishlatamiz.Masalan: I go to school everyday. Men har kuni maktabga boraman.You work at the hospital. Siz shifoxonada ishlaysiz. Biz Present Batafsil …

13-dars. Present Continuous

Bugungi darsdan boshlab ingliz tilidagi zamonlarni qisqaroq va soddaroq qilib tushuntirib borishga harakat qilaman. Ingliz tilida 16 ta zamon bor. Bugun men shulardan biri bo’lgan Present Continuous (Hozirgi davomli zamon) haqida bo’ladi darsimiz.Biz present continous dan hozirda sodir bo’layotgan ish harakatni bildirish uchun foydalanamiz.Masalan: He is sleeping now. U hozir Batafsil …

12-dars. The Imperative — Buyruq gaplar

Biz buyruq gaplardan bir yoki undan ortiq kishiga biror nima qilishini yoki qilmasligini aytganimizda foydalanamiz. Masalan:Stand up! — O’rningdan tur!Open the window! — Derazani och!Close the door! — Eshikni yop! 1. So’zlarni mosini tanlab yozing. Eshiting va tekshirib oling. Javoblari 2.Colour 3.Sit 4.Listen 5.Write 6.Read Buyruq gaplar ikki xil bo’ladi. Positive Batafsil …