17- dars Who and What

Ingliz tili grammatikasi

Bugungi mavzuyimiz Who va What haqida.

Ingliz tilida Who/What faqat so`roq gaplarda ishlatiladi.

  1. Who – kim? deb tarjima qilib gapning boshida keladi va faqat insonlarga nisbatan ishlatiladi.

strukturasi : Who + To be + noun (pronoun)
1.Who is that man? – Anavi odam kim?
2.Who are you?   –  Siz kimsiz?
3.Who is this girl? – Bu qiz kim?

  1. What – nima? deb tarjima qilinib gapni boshida keladi  va narsa-buyum, predmet va hayvonlarga nisbatan ishlatiladi.

strukturasi : What + To be + noun ( pronoun)
What + auxiliary verb( yordamchi fe`l) + verb
1.What is it? – bu nma?
2.What do you think? – nma deb o`ylaysiz?
3.What are you doing – nma qilyapsiz?

  1. Bu mashqda Who/ What ni mos kelgan yerga yozing.
Javoblari

2.Who
3.What


2. Yuqoridagi 1 – mashqdagidek Who/ What ni to`g`irlab yozing.

Javoblari

2.Who
3.Who
4.What
5.What
6.Who

3. Mos kelgan harflarni kataklarga to`ldiring.

Javoblari

2.A
3.E
4.C
5.B
6.D

0

17- dars bo’yicha yakuniy test

Savollarni  o’qing  va  to’g’ri javobni belgilang.

1 / 10

‘WHO ‘  so’zining tarjimasi to’g’ri berilgan qatorni toping.

2 / 10

«What + to be +noun »  ko’rinishidagi formulaga mos keladidan qatorni toping.

 

 

3 / 10

A: ………….. languages can you speak?

B: French and Russian.

4 / 10

«What » so’zining tarjimasini toping.

5 / 10

A: ……………. are they?

B: They are children.

6 / 10

………………. are you doing?

7 / 10

Gapni to’g’ri tarjima qilingan qatorini toping.

Who are they?  What are they doing?

8 / 10

Gapning boshida kelib narsa – buyumlarga nisbatan so’roq shaklda ishlatiladigan savol so’zni toping.

9 / 10

Gapning boshida kelib faqat insonlar uchun savol shaklda ishlatiladigan so’ni toping.

10 / 10

Bu nima? Kim bor? Gapni ingliz tiliga to’g’ri tarjima qilingan qatorini toping.

Your score is

New Words (yangi so`zlar)


1letterxat6breakfastnonushta
2runyugurmoq7dolphindelfin
3mousesichqon8fishbaliq
4dollqo`g`irchoq9eggtuhum
5hatbosh kiyim10monkeymaymun

3.9 50 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments