70-dars.myself/yourself/themselves

Ingliz tilida o’zlikolmoshlari (Reflexive pronouns) fe’l yoki predlog yoki to’ldiruvchisi vazifasida gapning egasiga tegishli ekanini ko’rsatish uchun qo’llaniladi. Hozirgi zamon ingliz tilida qo’llanadigon o’zlik olmoshlari quyidagilar: I – men – me – menga – myself – o’zim he – u (erkaklarga) – him – unga – himself – o’zi she – u (ayollarga) – her […]

Batafsil o'qish

69-dars. I/me/my/mine

Bugun I/me/my/mine so’zlarini ko’rib chiqing. Ularning ildizi bir xil (men), bu “men” olmoshiga ishora qiladi. Men va mening orasidagi farq shundaki, ular gapning turli joylarida uchraydigan olmoshlardir. Ulardan biri ismga biriktirilgan va uni belgilaydi, ikkinchisi “erkin joylarda”. Ingliz tili maxsus. Shu jumladan, chunki unda so’zlar juda ko’p. Bundan tashqari, ular bir xil yoki deyarli bir […]

Batafsil o'qish

68-dars.Whose is this? It’s mine/yours/hers

Egalik olmoshlari ingliz tilida olmoshlarga -niki qo’shimchasi bilan tarjima qilinadi. va allaqachon aniq bo’lgan ma’lumotlarni takrorlashdan saqlanish uchun ishlatiladi. Umuman olganda, u jumlani kamroq chalkashtiradi, chunki bir xil ma’lumotlar takrorlanmayapti. mine menikiours biznikiyours siznikihis uniki(erkak)hers uniki(ayol)theirs ularniki deb tarjima qilinadi. my/your keyin ot ishlatamiz. My hands are cold. Mening qo’llarim sovuq Is this your book? […]

Batafsil o'qish

67-dars. my/his/their

Olmoshlar egalik va tegishli degan ma’noni anglatadi. Ular Ikki xil: egalik olmoshlari va egalik aniqlovchilari. Biz otdan oldin egalik aniqlovchilaridan foydalanamiz. Ism o‘rnida egalik olmoshlarini ishlatamiz: Is that your scarf? It’s very similar to mine. Anavi sening sharfingmi? U menikiga juda o’xshash. my/his/their bulardan keyin + noun(ot) ishlatamiz his\her\their Exercises 1. Gaplarni bir hil yo’l bilan to’ldiring. Exercises […]

Batafsil o'qish

66-dars. I/me he/him they/them.

Ot so`z turkumlari o`rnida kishilik olmoshlardan foydalanamiz. Biz ularni tez-tez odamlarga va biz allaqachon aniqlab olgan narsalarga murojaat qilish uchun ishlatamiz. Bular: I – me     men-menga we – us    biz-bizga you – you     siz-sizga he – him    u (erkaklarga)-unga(erkaklarga) she – her    u(ayolarga)-unga(ayolarga) they – them   ular-ularga it – it  u(narsa,hayvonlarga)-unga(narsa,hayvonlarga) deb tarjima qilinadi. […]

Batafsil o'qish

65-dars. Have and have got.

Have, has va have got, has got o’zbek tiliga ega bo’lmoq, bor bo`lmoq deb tarjima qilinadi. Have so’roq gaplar tuzayotganimizda egadan oldinga olib chiqish bilan birga unga ko’makchi qo’shishishim zarur bo’ladi. Have got bilan so’roq shaklini yasayotganimizda haveni o’zini egadan oldinga olib o’tsa yetarli hisoblanadi. Gotni hech qayerga siljitmaymiz. Berilgan misoldagi ikkinchi gapda have bilan […]

Batafsil o'qish

62-Dars. Go to … go on … go for … go -ing

Bugun biz sizlar bilan go fe’lini va uning doimiy birga kelishi mumkin bo’lgan sheriklarini o’rganamiz. GO TO (go to work / go to London / go to a concert etc.) Ularning birinchisi go to bo’lib ga bormoq ma’nosida keladi. Masalan: Ishga odatda qachon borasan? Men kecha tish doktoriga bordim. Go to sleep– (uyqiga ketmoq) Go […]

Batafsil o'qish