8-dars. Have / Have got

Ingliz tili grammatikasi


Have
yoki have got bor bo’lmoq, ega bo’lmoq degan ma’nolarni anglatadi.
Masalan: I have a book. Yoki I have got a book.
Biz III shaxs birlik uchun (he, she, it) has ishlatamiz, qolgan barcha shaxslarga have ishlatiladi.
Masalan: She has got a pen.    He has apples.


Have gotdan inkor yasalganda, have va got orasiga not yuklamasi qo’yiladi.
Masalan:  I have not got a pen.               Menda ruchka yo’q
They have not got a dog in their house.        Ularning uyida it yo’q.
Have got = ‘ve got
Has got = ‘s got
Have not got = haven’t got
Has not got = hasn’t got

Savol shaklini yasash uchun esa have yoki has egadan oldinga qo’yiladi.
Masalan: Have you got a pen?                       Ruchkangiz bormi?
    Has Lily got a brother?                    Lilyning akasi bormi?

Rasmdagi ko’k maxluqqa qarang va u haqida yozing.

Javoblari

2.it has got two arms.
3.it has got three legs.
4.it has got three feet.
5.it has got two hands.
6.it has got a head

Rasmlarga qarang va ‘s got yoki hasn’t got dan birini qo’ying.

Javoblari

2.hasn`t got big blue eyes.
3.hasn`t got a big nose.
4.`s got big ears.
5.`s got a big mouth.
6.hasn`t got a small nose.
7.hasn`t got big ears.
8.`s got short brown hair

Savollarga qiyidagicha qisqa javob berish mumkin:
Have you got a pen?             Yes, I have/ No, I haven’t 
Has she got two pens?         Yes, she has / No, She hasn’t

Namunadagidek berilgan so’zlardan foydalanib savol tuzing va unga javob bering.

Javoblari

2.Has she got a cat?
No, she hasn`t.
3.Have they got a horse?
Yes,they have.
4.Have we got hats?
No, we haven`t.
5.Has she got a guitar?
Yes, she has.
6.Has he got a motorbike?
No, he hasn`t

0

8-dars yakuni test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang

1 / 5

3- shaxs birlik uchunhaveningshakli qanday?

 

2 / 5

Gapni togri tarjima qiling.

My father has got a car.

3 / 5

‘Not’ yuklamasi tog’ri qo’yilgan gapni toping.

 

4 / 5

‘Has’ qaysi olmoshlar bilan birga keladi?

 

5 / 5

So’roq shakli to’g’ri yozilgan qatorni toping.

 

Your score is

New words (yangi so`zlar)

guitargitara6faceyuz
motorbikemototsikl7noseburun
hairsoch8earsquloqlar
earsquloqlar9mouthog`iz
smallkichkina10longuzun
4.1 206 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments