7-dars. Demonstrative pronouns

Ingliz tili grammatikasi

Demonstrative pronouns ko’rsatish olmoshlari bo’lib, biror shaxs, narsa yoki predmet ko’rsatilganda ishlatiladi.
Ko’rsatish olmoshlari 4ta bo’lib, ular: this, that, these va those.
This – bu (yaqindagi 1ta narsa uchun)      This is a pen.
These – bular (yaqindagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are pens.
That – u, anavi (uzoqdagi 1ta narsa uchun)   That is a kite.
Those – anavilar, ular (uzoqdagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are kites

1. This yoki these qo’yib gaplarni to’ldiring.


Demonstrative pronouns ko’rsatish olmoshlari bo’lib, biror shaxs, narsa yoki predmet ko’rsatilganda ishlatiladi.
Ko’rsatish olmoshlari 4ta bo’lib, ular: this, that, these va those.
This – bu (yaqindagi 1ta narsa uchun)      This is a pen.
These – bular (yaqindagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are pens.
That – u, anavi (uzoqdagi 1ta narsa uchun)   That is a kite.
Those – anavilar, ular (uzoqdagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are kites

1. This yoki these qo’yib gaplarni to’ldiring.Javoblari

2.this
3.this
4.this
5.these
6.these

2. That yoki those qo’yib gaplarni tugallang. 

Javoblari

2.those
3.those
4.those
5.that
6.those

Ko’rsatish olmoshlaridan inkor yasalganda to be fe’lidan so’ng not yuklamasi qo’yiladi.
Masalan: This is a flower.             This is not a flower.
Those are elephants.       Those are not elephants.

Ko’rsatish olmoshlari bilan savol tuzish to be fe’li egadan oldinga qo’yish orqali yasaladi.
Masalan: This is a flower.             Is this a flower?
Those are children.       Are those children?

3. this,these, that yoki those qo’yib gaplarni to’ldiring.

Javoblari

1.this
2.those
3.that
4.these
5.this
6.this

0

7-dars yakuni test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang

1 / 5

Yaqindagi bitta narsalar uchun qaysi bir demonstrative pronoun ishlatiladi.

2 / 5

Gapni to’g'ri tarjima  qiling.

Bular bosh kiyimlar

 

3 / 5

Olmoshga mos to be ni aniqlang.

Those …. students now.

4 / 5

Gapni to`ldiring.

…….  are my friends.

5 / 5

Those  olmoshi qanday otlar bilan keladi?

 

Your score is

New words (yangi so’zlar)

1hatbosh kiyim6beeasalari
2skirtyubka7monkeymaymun
3shirtko`ylak8snakeilon
4bootsetiklar9caketort
5elephantfil10shoesoyoq kiyimlar
4.1 102 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments