11-dars. Possessives – Egalik olmoshlari

Ingliz tili grammatikasi

Biz sizlar bilan oldingi darslarda ingliz tilida egalik olmoshlari va ko’rsatish olmoshlari haqida ma’lumotlar olgan edik. Bugungi darsimiz esa egalik olmoshlari haqida.
Egalik olmoshlari ingliz tilida possessive pronouns deyiladi va biror narsaga egalikni bildiradi. Masalan:
my pen – mening ruchkam
his book – uning kitobi

Egalik olmoshlari quidagilar:
Birlikda
my – mening
your – sening, sizning
his – (og’il bola, erkak kishi uchun) – uning
her – (qiz bola, ayollar uchun) – uning
its – (hayvon va narsa buyum uchun) – uning

Ko’plikda
our – bizning
your – sizlarning
their – ularning

Personal PronounsPossessive pronouns
SingularPluralSingularPlural
I
you
he, she, it
we
you
they
my
your
his, her, its
our
your
their

1. Gaplarni my, your, his, her, its yoki their qo’yib tugallang

Javoblari

2.his
3.her
4.their
5.your
6.our
7.its
8.their
9.my

2. Gaplarni my, your, his, her, its yoki their qo’yib tugallang

Javoblari

2.her
3.their
4.my
5.your
6.our
7.its
8.my
9.their

Egalik qo’shimchasi. Biz biror kishining yoki hayvonning biror nimasi demoqchi bo’lsak ‘s dan foydalanamiz.
Masalan: the boy’s ball – bolaning kopto’gi
my mother’s dress – oyimning ko’ylagi

Agar birdan ortiq kishi yoki hayvon nazarda tutilganda s’ dan foydalanamiz. Masalan:
The boys’ book – O’g’il bolalarning kitoblari
Lekin Children’s dog (Children o’zi ko’plikda bo’lgani uchun)
Agar Ben and Joe’s bike bo’lsa unda ikkising velosipedi bitta bo’ladi
Ben’s and Joe’s bikes bo’lsa Ben va Joelarning velosipedlari ular ikkisi uchun alohida velosiped bo’ladi.

So’zlarni ‘s yoki qo’shib bo’limlarga  ajratib chiqing

Javoblari

3.the lion’s.
4.my dad’s.
5.the rabbts’
6.my teacher’s.
7.our friends’
8.your sister’s.
9.my brothers’
10.the monkeys’

O’qing va to’g’risini aylanaga oling.

Javoblari

2.Sarah’s
3.dad’s
4.boy’s
5.mouse’s
6.Christina’s
7.Karim’s and Hasem’s sister
8.Alphonso’s and Fernando’s dogs

0

11-dars yakuni test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang.

1 / 10

They olmoshining Possessive sifatini toping.

2 / 10

They are John’s sisters’ rooms.

Gapni to’g’ri tarjima qiling.

3 / 10

‘s ning o’z o’rniga qo’yilgan qatorini toping.

 

4 / 10

So’zlarni o’z o’rniga qo’ying.

house/ her/ is/ it

 

5 / 10

Egalik sifatlari doim qaysi so’z turkumi bilan birga keladi.

6 / 10

…….. ..name is John. And my ………… is Johnson.

7 / 10

I have ………brother. ……… name is David.

8 / 10

This is my sister. ………….  name is Laura.

9 / 10

Is Catherine ……………  sister?

10 / 10

“What is ………………… ?”
“She is a bank manager.”

Your score is

New words (yangi so`zlar)

1scarfsharf6rabbitquyon
2jacketjiket7brushsho’tka
3ticketbilet8dollqo’g’irchoq
4handbagsumka9dogit
5T-shirtfutbolka10trainpoezd
4.3 81 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments