10-dars. Can modal fe’li

Ingliz tili grammatikasi

Ingliz tilida can modal fe’li qila olmoq degan ma’noni bildiradi va egadan keyin qo’yiladi.
Masalan: I can read. (Men o’qiy olaman)
I can swim. (Men suzolaman).

Can barcha shaxslar uchun bir xil ishlatiladi. I can, you can, he can va h.k.
Biz can modal fe’lidan inkor gap yasamoqchi bo’lsak odatga ko’ra can dan keyin not yuklamasi qo’yamiz. Masalan:
I can not swim. (Men suza olmayman)
You can not run. (Siz yugura olmaysiz)

Can dan so’roq gap yasalganda esa can modal fe’li egadan oldinga qo’yiladi. Masalan:
Can you sing? (Qo’shiq ayta olasanmi?)
Can she speak English? (U ingliz tilida gapira oladimi?)

1. Bu Naomi. U nimalar qila olishi va nimalar qila olmasligini yozing

Javoblari

2.can’t.
3.can.
4.can’t
5.can.

2. Rasmlarga qarang. Siz o’zingiz nimalar qila olsangiz + qila olmasangiz x belgisini qo’ying.

Nimalar qila olishingiz va qila olmasligingizni yozing.

3. Rasmlarga qarang. Quyida berilgan so’zlardan foydalanib savollar yozing va ularga javob bering

Javoblari

2.Can Theresa read the book? Yes, she can.
3.Can Marco climb a tree? Yes, he can.
4.Can Adib play football? No, he can’t.
5.Can Franco and Olivia fly a kite? Yes, they can.
6.Can Pascal ride a bike? No, he can’t

0

10- dars yakuni test

Savollarni o’qing va to’g’ri jvobni belgilang

1 / 10

«Can» ning tarjimasini toping.

2 / 10

So’roq shakli to’g’ri yozilgan qatorni toping.

3 / 10

He … play football because he broke his leg yesteday.

4 / 10

They can play football.

Gapni to’g’ri tarjima qiling.

 

5 / 10

Mos javobni qo’ying.

A: Can … play guitar.

B: Yes, they can.

6 / 10

She …..  understand English , ……. she can’t speak it.

7 / 10

I ……… play football well, but I ……. play ice-hockey .

8 / 10

A:  …….. you  ……… the piano?
B: Yes, ………. .

9 / 10

A: …….  Paul play rugby?
B: No, he can’t. But he can  …….. baseball

10 / 10

Adam  ……….. ride a motorbike and he  …………  drive a car.

Your score is

New words (yangi so’zlar)

danceraqsga tushmoq6runyugurmoq
singkuylamoq7fasttez
drivemashina haydamoq8cookpishirmoq
rideminmoq9paintbo`yamoq
swimsuzmoq10writeyozmoq

4.1 90 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments