6-dars. To be fe’li

Ingliz tili grammatikasi

Image result for verb to be
To be fe’li bo’lmoq, hisoblanmoq degan ma’noni bildiradi yoki o’zbek tilidagi -man, -san, -dir qo’shimchalariga to’g’ri keladi. To be fe’lini asosan ot, sifat, son bilan ishlatiladi.
To be fe’lining 3 ta shakli mavjud. Ular shaxslarga qarab tuslanadi. Bular: am, is, are
Biz doimo I-shaxs ya’ni I bilan to beni am shaklini ishlatamiz.
II-shaxs you bilan esa are ni
III-shaxs ya’ni he, she, it bilan esa is ni qo”laymiz.
Ko’plikda barcha shaxslar ya’ni we, you, they ga are ishlatamiz.

I am a pupil.                       Men o’quvchiman.   (ot bian)
He is 18 years old.             U 18 yoshda(dir).     (son bilan)
This flower is beautiful.     Bu gul chiroyli(dir).  (sifat bilan)

To be ni qisqartma shakli. 
Ingliz tilida to be ni qisqartma shakli ko’p uchraydi. Bular:
I am – I’m
You are – You’re
He is – He’s
She is – She’s
It is – It’s
We are – We’re
They are – They’re

To be ning inkor shakli.
To be ni inkor shaklini yasash uchun to be dan keyin not yuklamasi qo’yiladi.
I am not a pupil.  Men o’quvchi emasman.
He is not 18 years old. U 18 yoshda emas.
They are not beautiful. Ular chiroyli emas.

To be ning savol shakli.

Tobening savol shakli yasash uchun o be fe’lini egadan oldinga qo’yiladi.
Masalan:
You are a pupil.       Sen o’quvchisan
Are you a pupil?      Sen o’quvchimisan?
Javob berish: Yes, I am/No, I am not

628

6-dars yakuni test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang!

1 / 10

To be fe’li qanday ma’noni bildiradi?

2 / 10

To be fe’lini nechta shakli bor?

3 / 10

To be fe’li qaysi so’z turkumlari bilan ishlatiladi?

4 / 10

To be fe’lini shakllari qaysilar?

5 / 10

Men o`qituvchiman.

To’g’ri tarjima qilingan gapni toping?

6 / 10

She ………………..best student.

To’g’ri javobni belgilang?

7 / 10

She and I ………. good friends.

To’g’ri javobni belgilang.

8 / 10

Are you a master? …………….

To’g’ri javobni belgilang.

9 / 10

Her children ……. at home.

To’g’ri javobni belgilang.

10 / 10

These chairs …….. beautiful.

To’g’ri javobni belgilang.

Your score is

Do'stlaringizga ulashing:

7 thoughts on “6-dars. To be fe’li

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.