11-dars. Possessives – Egalik olmoshlari

Biz sizlar bilan oldingi darslarda ingliz tilida egalik olmoshlari va ko’rsatish olmoshlari haqida ma’lumotlar olgan edik. Bugungi darsimiz esa egalik olmoshlari haqida.Egalik olmoshlari ingliz tilida possessive pronouns deyiladi va biror narsaga egalikni bildiradi. Masalan:my pen – mening ruchkamhis book – uning kitobi Egalik olmoshlari quidagilar:Birlikdamy – meningyour – sening, sizninghis – (og’il bola, erkak kishi uchun) […]

Batafsil o'qish

10-dars. Can modal fe’li

Ingliz tilida can modal fe’li qila olmoq degan ma’noni bildiradi va egadan keyin qo’yiladi.Masalan: I can read. (Men o’qiy olaman)I can swim. (Men suzolaman). Can barcha shaxslar uchun bir xil ishlatiladi. I can, you can, he can va h.k.Biz can modal fe’lidan inkor gap yasamoqchi bo’lsak odatga ko’ra can dan keyin not yuklamasi qo’yamiz. Masalan:I […]

Batafsil o'qish

8-dars. Have / Have got

Have yoki have got bor bo’lmoq, ega bo’lmoq degan ma’nolarni anglatadi.Masalan: I have a book. Yoki I have got a book.Biz III shaxs birlik uchun (he, she, it) has ishlatamiz, qolgan barcha shaxslarga have ishlatiladi.Masalan: She has got a pen.    He has apples.Have gotdan inkor yasalganda, have va got orasiga not yuklamasi qo’yiladi.Masalan:  I have […]

Batafsil o'qish

7-dars. Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns ko’rsatish olmoshlari bo’lib, biror shaxs, narsa yoki predmet ko’rsatilganda ishlatiladi.Ko’rsatish olmoshlari 4ta bo’lib, ular: this, that, these va those.This – bu (yaqindagi 1ta narsa uchun)      This is a pen.These – bular (yaqindagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are pens.That – u, anavi (uzoqdagi 1ta narsa uchun)   That is a kite.Those […]

Batafsil o'qish

4-dars. Plurals

Ingliz tilida ko’plik (plural) shakli yasash uchun ko’pgina otlarga -s qo’shimchasini qo’shamiz. Masalan: birlikda book bo’lsa undan ko’plik yasash uchun -s qo’shimchasini qo’shsak kifoya: books – kitoblar. O’zbek tiliga -s qo’shimchasi-lar deb tarjima qilinadi.one flower – two flowersone zebra – four zebrasone lion – three lions Exercise 1. Rasmga qarang, nechta va qaysi hayxonlar borligini […]

Batafsil o'qish

2-dars. A/an artikli

Ingliz tilida a/an noaniq artikli otlar oldidan ishlatiladi. A/an ma’nosi bitta, bir degan ma’noda keladi. A book – kitob yoki bitta kitob. A pen – ruchka yoki bitta ruchka. An elephant – fil yoki bitta fil.A/an artikli faqatgina bitta narsalarga ishlatiladi. Agar biron nimaniko’plikda aytmoqchi bo’lsak a/an ishlatilmaydi. Misol: a book – two books  (kitob […]

Batafsil o'qish