66-dars. I/me he/him they/them.

Ot so`z turkumlari o`rnida kishilik olmoshlardan foydalanamiz. Biz ularni tez-tez odamlarga va biz allaqachon aniqlab olgan narsalarga murojaat qilish uchun ishlatamiz. Bular: I – me     men-menga we – us    biz-bizga you – you     siz-sizga he – him    u (erkaklarga)-unga(erkaklarga) she – her    u(ayolarga)-unga(ayolarga) they – them   ular-ularga it – it  u(narsa,hayvonlarga)-unga(narsa,hayvonlarga) deb tarjima qilinadi. […]

Batafsil o'qish

65-dars. Have and have got.

Have, has va have got, has got o’zbek tiliga ega bo’lmoq, bor bo`lmoq deb tarjima qilinadi. Have so’roq gaplar tuzayotganimizda egadan oldinga olib chiqish bilan birga unga ko’makchi qo’shishishim zarur bo’ladi. Have got bilan so’roq shaklini yasayotganimizda haveni o’zini egadan oldinga olib o’tsa yetarli hisoblanadi. Gotni hech qayerga siljitmaymiz. Berilgan misoldagi ikkinchi gapda have bilan […]

Batafsil o'qish

62-Dars. Go to … go on … go for … go -ing

Bugun biz sizlar bilan go fe’lini va uning doimiy birga kelishi mumkin bo’lgan sheriklarini o’rganamiz. GO TO (go to work / go to London / go to a concert etc.) Ularning birinchisi go to bo’lib ga bormoq ma’nosida keladi. Masalan: Ishga odatda qachon borasan? Men kecha tish doktoriga bordim. Go to sleep– (uyqiga ketmoq) Go […]

Batafsil o'qish

61- dars. I went to the shop to …

Bugun sizlar bilan infinitive maqsad ma’nosi va infinitivening bir qancha holatlarda ishlatilishini o’rganamiz. Yuqoridagi suratda Paula nega do’konga kirgani haqida so’ralgan. Maqsadi esa gazeta olish. Demak biz infinitiveni maqsad ma’nosida ishlatamiz. Paula went to the shop to get a newspaper. money/time to (do something): Money (pul) hamda time (vaqt) so’zlari bilan to V doim birga […]

Batafsil o'qish

60-dars. I want you to … I told you to …

Infinitive bu asosiy fe’ldan keyin kelib, maqsad manosida ishlatiladi. Ish, uv deb tarjima qilinadi. Ayol borishni xohlaydi. Erkak ayolini ketishini xohlamaydi. I want to go. Men borishni xohlayman. I want you to go. Men seni borishingni xohlayman. Agar asosiy fe’ldan keyin ( want) olmosh kelsa (you) ish harakat boshqa inson tomonidan bajarilishi so’raladi. I want […]

Batafsil o'qish

59-dars. Work/working go/going do/doing

ular quyidagilar bilan birga keladi. Bugun sizlar bilan juda oson mavzulardan birini o’rganamiz. Ingiliz tilida fe’lning hech qanday qo’shimchalarsiz kelishi infinitive deyiladi. Masalan: work / go / be etc. (infinitive) Infinitive quyidagigilar bilan birga keladi. will/can/must etc. + infinitive: To dan so’ng ham biz infinitivni qo’llashimiz mumkin. Fe’lga ing ni qo’shilishi esa Gerund deyiladi. Exercise […]

Batafsil o'qish

58- Dars. She said that…. He told me that….

Bugun sizlar bilan ajoyib mavzulardan birini o’rganib olamiz. Siz kimdandir eshitgan axborotingizni so’zlab berayotganingizda albatta uning nomidan foydalanasiz va bu o’zlashtirma gap deyiladi. Masalan: Jack : I am a student (Men talabaman) Jack said that he was a student (Jack student ekanligini aytdi) Bunda birinchi gap o’zlashtirma gaplarda albatta o’zgarishlarga uchraydi. Masalan: Yuqoridagi gapda to […]

Batafsil o'qish

57-Dars. Do you know where …..? I don’t know what ….?

Bugungi mavzuyimiz har kungi hayotmizda tez-tez beradigan savollar bilan bog’liq. Tasavvur qiling sizga kimdur, nimadir yoki qayerdir kerak. Lekin qidirganimizni topishda beradigan savollarimiz aslida qanday tuziladi? Avvalo bunday holatda biz o’zimiz bilmagan holda bitta emas ikkita savol beramiz. Can you tell me where is the station? (Stansiya qayerdaligini aytolmaysizmi?) Birinchisi: aytolmaysizmi Ikinchisi: Stansiya qayerda First: […]

Batafsil o'qish