Useful tips on how to learn English grammar

Find an English-speaking pen pal Having the opportunity to communicate with a native English speaker will significantly speed up your grammar learning. A pen pal will introduce you to modern spoken English: it is almost impossible to obtain such knowledge from textbooks. When communicating by correspondence, try to pay more attention to life issues, rather […]

Full text

Free IELTS 2023 preparation course from the University of Queensland

Free IELTS 2023 preparation course from the University of Queensland Eligible countries: all countries. The University of Queensland’s IELTS Academic Test Preparation facility is one of the outstanding opportunities that paves the way for ILETS scaling. In this course you will learn about the IELTS test procedure and its format. You will learn appropriate test-taking […]

Full text

Ingliz tili fanidan 2-11 sinflar nazorat ishi daftarlari

Ingliz tili fanidan 2022-2023 o’quv yili uchun yangi darslik asosida (Cambridge «Guess What va «Prepare) 2-11 sinflar uchun nazorat ishi daftarlari namunasi Fayl nomi Turi Hajmi 2-sinf control work pdf 1.0 MB 3-sinf control work pdf 819 KB 4-sinf control work pdf 633 KB 5-sinf control work pdf 1.4 MB 6-sinf control work pdf 1.0 […]

Full text

116-lesson. Phrasal verbs 2 (put on your shoes / put your shoes on)

O’tgan darsimizda fe’lli iboralarni mustaqil ishlatilish holatini o’tgan edik. Bugungi darsimizda esa to’ldiruvchi bilan ishlatilish holatini o’rganamiz. Misol uchun: Put on – kiymoq Put on your coat or put your coat on. – Ushbu holatda predlogni objectdan oldin yoki keyin ishlatilishi mumkin. Ammo olmoshlar bilan ishlatilganda predlogdan oldin ishlatiladi: Put it on (not put on […]

Full text

115-lesson. Phrasal verbs (go in, fall off, run away etc.)

Bugungi darsimiz fe’lli iboralar mavzusida bo’ladi. Fe’lli iboralar ya’ni ‘phrasal verbs’ fe’l + predlog(lar) shaklida bo’ladi. Predlog va fe’l qo’shilgani hisobiga gapda ma’no ko’pincha o’zgaradi: Go in – ichkariga kirmoq I waited outside the shop.  I didn’t go in. – Men do’kon tashqrisida kutdim. Ichkariga kirmadim. Get in – mashinaga chiqmoq Sarah opened the door […]

Full text

114-lesson. Fe’l + predlog (listen to … , look at … etc.)

Bugungi darsimizda fe’l + predlog shaklini o’rganamiz. Quyidagilarni tarjimasi bilan yodlab oling. Biz call/phone/text/email fe’llarini predlogsiz insonlarga nisbatan ishlatamiz (predlogsiz): I have to phone my parents today. (not phone to my parents) Men bugun ota-onamga qo’ng’iroq qilishim kerak. Shall I text you or email you? Men senga email jo’nataymi yoki xat jo’nataymi? look at / […]

Full text
Sifat + predlog

113-lesson. Sifat + predlog (afraid of … , good at … etc.).

Bugungi darsimiz sifatlar bilan keladigan predloglar haqida bo’ladi. Quyida beriladigan adjective + preposition ni tarjimasi bilan yodlab olishingiz zarur: Predlog(of/at/for etc.)dan keyingi  fe’l -ing bilan yoziladi: Exercise 1. Rasmlarga qarang va gaplarni of/with/in va boshqalar bilan to’ldiring. Answers 2 in3 to4 at5 with6 of Exercise 2. Gaplarni in/of/with va boshqalar bilaan to’ldiring. Answers 2 at3 […]

Full text