28-dars. Past continuous (o’tgan davomli zamon)

Uncategorized

Biz o’tgan zamonda aniq bir vaqtda sodir bo’layotgan ish harakatga Past continuous (o’tgan davomli zamon)dan foydalanamiz.
Masalan: Hozir soat 6:00. Ayni vaqtda Jek televizor ko’ryapti. Soat 4:00 da Jek hovuzda suzayotgan edi. He was swimming in the pool. Ushbu gapimiz past continuousga misol bo’ladi.

He was swimming in the pool. (U hovuzda suzayotgan edi)
He wasn’t watching TV (U televizor ko’rmayotgan edi)

Soat 3:30 da: U suzishni boshladi
Soat 4:00 da: U suzayotgan edi
Soat 4:15 da: U suzishni tugatdi

Biz Past Continuousda gaplarni quyidagicha yozamiz.

Darak Inkor So’roq

It was raining. (Yomg’ir yog’ayotgan edi ).

It wasn’t raining (Yomg’ir yog’mayotgan edi).

Was it raining? (Yomg’ir nyog’ayotganmidi?)

Exercises 1. Sara kecha tongda juda ko’p ishlarni bajardi. Rasmga qarang va gaplarni to’ldiring. Aynan aytilgan vaqt oralig’ida nimalar qilayotganligini yozing.

Javoblari

2. She was playing tennis.
3. She was reading a/the paper/newspaper.
4. She was cooking(lunch).
5. She was having breakfast.
6. She was cleaning the kitchen.

Exercises 2. Javoblarga qarang va past continuousda savollarni to’ldiring.

Javoblari

2. What were you doing
3. Was it raining
4. Why was Sue diving
5. Was Tom wearing

Exercises 3. rasmga qarang. Siz kecha tushda Joeni ko’chada ko’rib qoldingiz. U nima qilayotgan edi. Darak va inkor gaplarni yozing.

Javoblari

2. He was carrying a bag.
3. He wasn’t going to the dentist.
4. He was eating an ice cream.
5. He wasn’t carrying an umbrella.
6. He wasn’t going home.
7. He was wearing a hat.
8. He wasn’t riding a bicycle

New words

1dear  qadrli9rideminmoq
2love  sevmoq10homeuy
3wear  kiymoq11bitetishlamoq
4care  g’amxo’rlik qilmoq12ice-creammuzqaymoq
5go  bormoq13dentistTish doktori
0

28-dars yakuni bo’yicha test.

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang.

1 / 10

Past continuousda fe’lga qanday qo’shimcha qo’shiladi?

2 / 10

Gapni to’g’ri tarjima qiling.

«I was working ywesterday».

3 / 10

I….and I….. the knife.

4 / 10

So’zlarni o’z o’rniga qo’ying.

she/typing/letters/was/the.

5 / 10

Nuqtalar o’rniga mos so’zlarni qo’ying.

«While I ….  to work this morning I …. an old friend».

6 / 10

Last week the police …… crosing the road.

7 / 10

Past continuous bu…….

8 / 10

They….. in the dance club.

9 / 10

My friend….. waiting for me.

10 / 10

When I saw him, he …. TV.

Your score is

4.1 159 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments