29- dars. I was doing (past continuous) and I did (past simple)

Uncategorized

Biz Past simple dan o’tgan zamonda bo’lib o’tgan ish harakatlarni ifodalashda foydalanamiz. Past continuous dan esa o’tgan zamonni ma’lum bir vaqtida sodir bo’layotgan ish harakatlarga ishlatamiz.

Jack was reading a book . (Jack kitob o’qiyotgan edi).

His phone rang (Uning telefoni jiringlab qoldi).

He stopped reading. (U o’qishni to’xtatdi).

He answered his phone. (U telefoniga javob berdi).

Past continuous zamonda ish-harakat davom etishi kerak.

Masalan: He was reading a book. (Past Continuous)

Past simple zamonda esa ish harakat bajarilgan bo’lishi kerak.

He stopped reading and answered his phone (Past Simple)

Mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi mashqlarni bajaring.

Exercises 1. Suratga qarag. Mos kelgan zamonni qo’ying.

Javoblari

1. happened ……was painting…. fell
2. arrived….. got …… were waiting
3. was walking ….. met ….was going…. was carrying….. stopped

Exercises 2. Fe’llarni past simple yoki past continuous da qo’yib chiqing.

Javoblari

2.was studying
3. Did Paul call…. called …. was having
4. didn’t go
5. were you driving ….stopped …. was’t driving
6.Did your team win …. didn’t play
7. did you break….were playing …. kicked… hit
8. Did you see …. was wearing
9. were you doing
10. lost… did you get…. climbed

Yangi so’zlarni yodlang!

New words

1  callchaqirmoq9breaksindirmoq
2drive  haydamoq10kicktepmoq
3team  jamoa11hiturmoq
4  cleantozalamoq12wearkiymoq
5  hisuning (o’g’il bol)13havebor bo’lmoq
Do'stlaringizga ulashing:

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.