27-dars. Past simple (o’tgan oddiy zamon)

Uncategorized

Biz o’tgan zamonda bo’lib o’tgan ish harakatni ifodalash uchun Past simple (o’tgan oddiy zamon)dan foydalanamiz.
Masalan: I worked at the hospital last year. (Men o’tgan yili shifoxonada ishlaganman.)
He played tennis last week. (U o’tgan hafta tennis o’ynadi.)

Bu zamonda gap tuzish uchun quyidagi fellarga e`tibor qarating. Ya’ni egadan keyin (I, he, she, it, we, you, they) kelayotgan fe’lga (to’g’ri fe’l bo’lsa) – ed qo’shimchasi qo’shiladi. Agar noto’g’ri fe’l bo’lsa, no’tog’ri fe’lning o’zini maxsus shaklidan foydalanamiz. Ya’ni , (noto’g’ri fe’llar jadvalidan) 2- qatoridagi shakli ishlatiladi.

Bu yerda ba’zi muhim noto’g’ri fe’llar ro’yhati.

Inkor gap yasayotganda – did va – not dan foydalanamiz. Gapda – did ni ishlatganimizda fe’lga qo’shilgan – ed qo’shimchasi tushib qoladi va noto’g’ri fe’limiz 1 – shaklga o’zgaradi.

I did not go to school yesterday. ( men kecha maktabga bormadim)

He did not see me. (U meni ko’rmadi)

So’roq gapda egadan oldin – did qo’yish orqali yasaymiz. So’roq gapda ham – did ni ishlatganimizda fe’lga qo’shilgan – ed qo’shimchasi tushib qoladi va noto’g’ri fe’limiz 1 – shaklga o’zgaradi.

Did she live in Tokyo? (U Tokiyoda yashaganmi?)

Did he see her in the street? (U uni ko’chada ko’rganmidi?)

Exercises 1. Quti ichida fe’llardan foydalanib. Gaplarni to’ldiring.

Javoblari

2.opened
3.started….finished
4.wanted
5.happened
6.rained
7.enjoyed…..stayed
8.died

Exercises 2. Fe’llarni o’tgan zamon shaklda yozing.

Javoblari

2.saw
3.played
4.paid
5.visited
6.bought
7.went
8.walked
9.copied
10.knew
11.put
12.spoke

Exercises 3. Siz kecha nima qilganingiz to’g’rsida yozing.

Javoblari

2-6 Exemple answers
I got up late yesterday
I met some friends at lunch time
I went to the supermarket
I phoned a lot of people
I lost my keys

New words (yangi so’zlar)

1dieo’lmoq9accidentbahtsiz hodisa
2enjoyrohatlanmoq10niceajoyib
3happensodir bo’lmoq11payto’lamoq
4rainyomgir12visittashrif buyurmoq
5stayturmoq13thinko’ylamoq
6teethtish14copyko’chirmoq
7windowderaza15putqo’ymoq
8longuzun16buysotib olmoq
0

28-dars yakuni bo’yicha test.

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang.

1 / 10

Past continuousda fe’lga qanday qo’shimcha qo’shiladi?

2 / 10

Gapni to’g’ri tarjima qiling.

«I was working ywesterday».

3 / 10

I….and I….. the knife.

4 / 10

So’zlarni o’z o’rniga qo’ying.

she/typing/letters/was/the.

5 / 10

Nuqtalar o’rniga mos so’zlarni qo’ying.

«While I ….  to work this morning I …. an old friend».

6 / 10

Last week the police …… crosing the road.

7 / 10

Past continuous bu…….

8 / 10

They….. in the dance club.

9 / 10

My friend….. waiting for me.

10 / 10

When I saw him, he …. TV.

Your score is

4.1 311 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments