20-dars ing Form and the To infinitive

Ingliz tili grammatikasi

Ingliz tilida Ing qo`shimchasini fe`lga qo`shib ot o`rnida ishlatiladi, misol uchun:
1. I like swimming – men suzishni yoqtiraman
2.John loves running – Jon yugurishni sevadi.
3.We don`t like taking exam – biz imtixon topshirishni yomon ko`ramiz.
To infinitive ni would like va would love bilan ishlatiladi va fe`l oldidan to ishlatib ot yasaladi.
1.I would like to swim – men yuzishni yaxshi ko`raman
2.woud you like to swim with me? – men bilan suzishni xoxlaysizmi?
3.would you love to visit Samarkand? – Samarqandga borishni sevasizmi?

1. Quyidagi rasmga qarab, misolga o`xshatib gaplar tuzing.

Javoblari

2. like drawing
3.like dancing
4.likes playing guitar

2.Misol dan foydalanib gaplarni to`ldiring.

Javoblari

2.like going out.She would like to go to the theatre tonight.
3.likes watching films.He would like to go to the cinema this evening.
4.Anna likes taking photos.She would like to buy a camera

3.Gaplarni ing yoki to infinitive bilan to`ldiring.

Javoblari

2.drawing
3.riding
4.eating
5.swimming
6.to go
7.Reading

4.O`zingizga to`g`ri kelgan gaplarni like, love, don`t like larni qatnastirib tuzing.

0

20- dars bo’yicha yakuniy test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang.

1 / 10

» ing » qo’shimchasini oladigan harakat nomi fe’llari  ingiliz tilida nima deyiladi.

2 / 10

«To »  qo’shimchasini oladigan harakat nomi fe’llari qanday nomlanadi.

3 / 10

«ing» qo’shimchasi qaysi so’z turkumiga qo’shiladi?

4 / 10

Qaysi fe’llardan keyin To V talab etiladi?

5 / 10

I like ………… to the cinema but now I wouldn’t like ……….. there.

6 / 10

Would you like …………. to the shopping.

7 / 10

Gaplar boshida qanday fe’l shakli ishlatiladi.

8 / 10

Her friends ………………………. to the lake.

9 / 10

«Ving » talab qilinadigan fe’llar qatorini toping.

10 / 10

I like ……….. football, …………. to the mountains.

Your score is

New words ( yangi so’zlar)

1listeneshitmoq6drawchizmoq
2reado`qimoq7danceraqsga tushmoq
3theatreteatr8guitargitara
4cookpishirmoq9nounot
5travelsayohat qilmoq10goodyaxshi
4 82 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments