18-dars How much / How many

Ingliz tili grammatikasi

Ingliz tilida How much / How many so`roq so`zlari mavjud bo`lib, ularni so`roq gaplarni ifodalashda ishlatiladi va har doim gapni boshida qo`llaniladi.

How much – qancha, necha deb tarjima qilinib faqat sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi.
1.How much money do you earn per day? – bir kunda necha pul ishlab topasan?
2.How much bread is there? – u yerda qancha non bor?
3.How much water does she drink each day? – U bir kunda qancha suv ichadi?

How many – qancha, nechta deb tarjima qilinib faqat sanaladigon otlar oldidan ishlatiladi.
1.How many apples do you have? – Senda nechta olmalar bor?
2.How many girls dou you know about? – Sen nechta qiz xaqida bilasan?
3.How many bananas are there? – U yerda qancha banan bor?

1.Sanaladigon birlikdagi otlar:                            2.Sanalmaydigan otlar:
egg- tuxum                                                         sugar – shakar
chair – stul                                                           money – pul
apple – olma                                                       coffee – kofe
pen – ruchka                                                       water – suv
book – kitob                                                        bread – non

1.O`qing va to`g`ri javobni chizing.

Javoblari

2.much
3.many
4.much
5.many
6.many
7.much
8.many
9.much
10.many

2.Audio ni eshitib quyidagi so`zlarni to`g`ri ro`yxatga kiriting.

Javoblari

a)Countable
2.snakes
3.glasses
4.lions
5.dresses
6.trains
7.bananas
8.beds
9.hats
10.shoes
11.boxes
12.helicopters
13.apples
14.children
15.doctors
b).Uncountable
2.sugar
3.bread
4.meat
5.coffee
6.cheese
7.lemonade
8.butter
9.money
10.water

3.Quyidagi so`zlarni har biridan bitta sanalmaydigan otni toping

Javoblari

2.coffee
3.milk
4.cheese
5.bread
6.meat

0

18- dars bo’yicha yakuniy test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang.

1 / 10

Sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladigan so’roq so’zni toping.

2 / 10

A- ………… books ……….. there under your desk?
B- There ………….. one.

3 / 10

Sanaladigan otlar bilan ishlatiladigan so’roq so’zni toping.

4 / 10

How ………. milk is there in the fridge?

5 / 10

……………… children do you have?

6 / 10

……………. glasses are there in the cupboard?

7 / 10

A: ………… furniture is  there in the bedroom?
B: There ……….. 2 beds, 3 televisions, and 2 cupboards.

8 / 10

A: …………   languages ………….. Nicola speak?

B: Just one.

9 / 10

So’zlrni o’z o’rniga qo’ying.

much/is /there /how /suger?

10 / 10

How much va How many ning ma’nolarida qanday farq bor.

Your score is

New Words (yangi so`zlar)

1cheesepishloq6pencilqalam
2lionsher7trainpoezd
3elephantfil8meat         go’sht
4milksut9glassshisha
5helicoptervertalyot10placejoy
4.1 68 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments