62-Dars. Go to … go on … go for … go -ing

Bugun biz sizlar bilan go fe’lini va uning doimiy birga kelishi mumkin bo’lgan sheriklarini o’rganamiz. GO TO (go to work / go to London / go to a concert etc.) Ularning birinchisi go to bo’lib ga bormoq ma’nosida keladi. Masalan: Ishga odatda qachon borasan? Men kecha tish doktoriga bordim. Go to sleep– (uyqiga ketmoq) Go […]

Batafsil o'qish

60-dars. I want you to … I told you to …

Infinitive bu asosiy fe’ldan keyin kelib, maqsad manosida ishlatiladi. Ish, uv deb tarjima qilinadi. Ayol borishni xohlaydi. Erkak ayolini ketishini xohlamaydi. I want to go. Men borishni xohlayman. I want you to go. Men seni borishingni xohlayman. Agar asosiy fe’ldan keyin ( want) olmosh kelsa (you) ish harakat boshqa inson tomonidan bajarilishi so’raladi. I want […]

Batafsil o'qish

59-dars. Work/working go/going do/doing

ular quyidagilar bilan birga keladi. Bugun sizlar bilan juda oson mavzulardan birini o’rganamiz. Ingiliz tilida fe’lning hech qanday qo’shimchalarsiz kelishi infinitive deyiladi. Masalan: work / go / be etc. (infinitive) Infinitive quyidagigilar bilan birga keladi. will/can/must etc. + infinitive: To dan so’ng ham biz infinitivni qo’llashimiz mumkin. Fe’lga ing ni qo’shilishi esa Gerund deyiladi. Exercise […]

Batafsil o'qish

58- Dars. She said that…. He told me that….

Bugun sizlar bilan ajoyib mavzulardan birini o’rganib olamiz. Siz kimdandir eshitgan axborotingizni so’zlab berayotganingizda albatta uning nomidan foydalanasiz va bu o’zlashtirma gap deyiladi. Masalan: Jack : I am a student (Men talabaman) Jack said that he was a student (Jack student ekanligini aytdi) Bunda birinchi gap o’zlashtirma gaplarda albatta o’zgarishlarga uchraydi. Masalan: Yuqoridagi gapda to […]

Batafsil o'qish

57-Dars. Do you know where …..? I don’t know what ….?

Bugungi mavzuyimiz har kungi hayotmizda tez-tez beradigan savollar bilan bog’liq. Tasavvur qiling sizga kimdur, nimadir yoki qayerdir kerak. Lekin qidirganimizni topishda beradigan savollarimiz aslida qanday tuziladi? Avvalo bunday holatda biz o’zimiz bilmagan holda bitta emas ikkita savol beramiz. Can you tell me where is the station? (Stansiya qayerdaligini aytolmaysizmi?) Birinchisi: aytolmaysizmi Ikinchisi: Stansiya qayerda First: […]

Batafsil o'qish

56-Dars. Who is she talking to? What is it like?

Bugungi mavzuyimiz fe’llar bilan birga keladigan predloglar orqali savollar tuzish. Who … ? / What … ? / Where … ? / Which … ? so’zlari bilan birga keluvchi predloglar (to/from/with etc) doim gap so’ngida keladi. ‘Where are you from?’ ( Qayerdansan?) ‘What was he afraid of?’( U nimadan qo’rqad?i) ‘Which hospital is he in?’ […]

Batafsil o'qish