Chet tillarini bilish milliy test tizimida baholanadi

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 11 avgustdagi “Ta’lim muassasalarida chet tillarini o’qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 610-sonli qarori asosida uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida o’sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o’qitish sifatini ta’minlash, chet tillarida erkin so’zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlashtizimini takomillashtirish, ushbu yo’nalishdagi o’quv dasturlarining uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash maqsadida chet tillarini bilish […]

Full text