25-dars. I have …. and I have got

Uncategorized

Ingliz tilida have va have got ni ma`no jihatidan hech qanday farq yo`q.

 I have  (menda …bor ) yoki  I have got (menda… bor)

 He has (unda… bor)   yoki he has got (unda … bor)   

Biz ingliz tilida quyidagicha gap tuzishimiz mumkin:

Inkor shaklda not yuklamasi quyidagicha usulda qo`shiladi:

So’roq shaklida have/has yoki do/does dan foydalanamiz:

Exercises 1. Gaplarni got bilan qayta yozing. Ma’nolari bir xil.

Javoblari

3.He’s got a new job.
4.Have you got an umbrella?
5.We’ve got a lot of work to do.
6.I haven’t got your phone number.
7.Has your father got a car?
8.How much money have we got?

Exercises 2. Do/does/don’t/doesn’t yordamida gaplarni yozing. Ma’nolari bir xil.

Javoblari

2.I don’t have many clothes.
3.Does Tom have a brother?
4.How many children do they have?
5.Do you have any question.
6.Sam doesn’t have a job.

Exercises 3. Savollarni o’qing va javob bering. Mark haqida gaplar yozing.

Javoblari

2.He’s got a bike or He has a bike.
3.He hasn’t got a dog or he doesn’t have a dog.
4.He’s got a mobile phone or He has a mobile phone.
5.He hasn’t got a watch or He doesn’t have a watch.
6.He’s got two brothers and a sister or He has two brother and sister.

New words (yangi so’zlar)

1bikevelosiped9happyxursand
2mobile phonetelefon10animalshayvonlar
3watchsoat11concertkonsert
4clotheskiyimlar12alwayshar doim
5writeyozmoq13buysotib olmoq
6headachebosh og’rig’i14feelhis qilmoq
7jobish15wrongxato
8much timeko’p vaqt16questionsavol
162

25-dars bo’yicha yakuniy test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang. Boshlash uchun «Start» tugmasini bosing.

1 / 10

Have va hasning to’g’ri tarjimasini toping.

2 / 10

Have qaysi olmoshlar uchun foydaliniladi?

3 / 10

Has qaysi olmoshlar bilan ishlatilinadi?

4 / 10

Have va has ishtirokida savol ko’rinishi qanday tuziladi.

5 / 10

Inkor shakli to’g’ri yozilgan qatorni toping.

6 / 10

She …………….. a doll.

7 / 10

Their dauhter………….  got classes today.

8 / 10

…………. your dog got a name?

9 / 10

Gapni tarjima qiling.

Has my sistergot English lesson on Thursday?

10 / 10

I/got/my/opinion/have.

Gapni to’g’irlab yozing.

Your score is

4.1 46 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments