List of election words in English and their translation

Uncategorized

Things you might see around election time

 

ballot paper – saylov byulleteni

leaflet / pamphlet – broshyura

party political broadcast – partiyaning siyosiy eshittirishlari

politician – siyosatchi

poll card – saylov kartasi

poster – plakat, afisha

postal vote – pochta orqali ovoz berish

votes – ovozlar

voting booth – ovoz berish kabinasi

 

Words you might see or hear during an election

 

block vote – biror tashkilot yoki guruh a’zolari nomidan ovoz berish

by-election – qo’shimcha saylov

campaign (v) – nomzodning saylanish uchun qiladigan harakatlari

candidate (n) – nomzod

coalition – koalitsiya/ittifoq (Agar partiyalardan mutloq g’olib bo’lmasa, bir necha partiya koalitsiya tuzib hukumatni shakllantirishi)

constituent (n) – Hukumatga rasmiylar tomonidan ko’rsatiladigan, ovoz beradigan fuqaro

constituency (n) – saylov okrugi

debate (n) – munozara, debat

debate (v) – bahslashmoq

dissolution (n) – tarqatish (saylovdan oldin amaldagi parlamentni tarqatish)

dissolved (v) – tarqatilgan (amaldagi parlament tarqatilganda ishlatiladigan so’z)

elect (v) – saylamoq

election (n) – saylov

election campaign – saylov kampaniyasi

electorate (n) – saylovchilar

general election – An election held for a nation’s primary legislative body.

gerrymander – Saylov chegaralarini siyosiy ustunlik uchun o’zgartirish.

government – hukumat

independent – erkin, siyosiy partiyalar tomonidan taqdim etimaydigan nomzod

leader – partiya raisi

Legislative Chamber – Qonunchilik palatasi (Oliy majlisning quyi palatasi)

local election – mahalliy saylov

MP (Member of Parliament) – Parlament a’zosi

opposition – qarama-qarshilik, raqiblik

party – partiya

policy – siyosat

political – siyosiy

politician – siyosatchi

politics – siyosiy faoliyat

PM (Prime Minister) – Bosh Vazir

proxy vote – ishonchli vakil ovozi

rhetoric – notiqlik san’ati

spin – faktlarni jamoatchilik fikrini o’zgartiradigan tarzda taqdim etish

the lower chamber – quyi palata (qonunchilik palatasi)

the upper chamber – yuqori palata (senat)

veto – ta’qiqlash

2 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments