26 – dars. Was/were

Uncategorized

Was/were to be fe’lini o’tgan zamon shakli. O’zbek tiliga «edi» deb tarjima qilinadi.

Birlikda: I, he, she, itwas Ko’plikda: we, you, theywere ishalatiladi.

Inkor gapda – not yuklamasi orqali yasaymiz.

He was not at home. (U uyda emas edi.)

We were not best friends. (Biz do’stlar emas edik.)

So’roq shaklida was, were di egadan oldinga olib o’tish orqali yasaymiz.

Was I so tired? (Men shunchalik charchagan edimi?)

Were they dangerous for us? (Ular biz uchun havli edi?)

Exercises 1. Kecha kunduzgi soat 3 da bu odamlar qayerda edi?

Javoblari

2.Jack and Kate were at/in the cinema.
3.Sue was at the station.
4.Mr and Mrs Hall were in/at a restaurant.
5.Ben was on the beach/on a beach/at the seaside.
6.(Example answer) I was at work

Exercises 2. am, is, are (hozirgi zamon) yoki was, were (o’tgan zamon) yozing.

Javoblari

2.is … was
3.’m/am
4.was
5.were
6.’re/are
7.Was
8.was
9.are….were

Exercises 3. was, were yoki wasn’t, weren’t yozing.

Javoblari

2.wasn’t …was
3.was…were
4.Were,was/wasn’t, wasn’t/was
5.were
6.weren’t ….were

New words (yangi so’zlar)

1lasto’tgan9ourbiz
2weatherob-havo10cleantoza
3coldsovuq11betteravfzal
4hungryqorni och12publicommaviy
5feelhis qilmoq13keykalit
6tiredcharchamoq14partykecha (o’yin kulgu)
7expensiveqimmat15jacketjiket
8agoavval16illkasal
0

26- dars bo’yicha yakuniy test

Savollarnio’qing va to’g’ri javobni belgilang

1 / 10

Was va were ning tarjimasi qanday

 

 

2 / 10

Was qaysi olmoshlar uchun foydalaniladi?

3 / 10

Were qaysi olmoshlar bilan birga ishlatilinadi.

4 / 10

We ……….. at home, but he ……… with us yesderday.

5 / 10

…………… you my neighbuor when I was a student.

6 / 10

I worked last day, but my sister ……….. at work.

7 / 10

Dan and my brother ………….. classmates at school.

8 / 10

So`roq shakl to’g’ri berilgan qatorni toping.

9 / 10

Inkor shakllar qanday tuziladi?

10 / 10

Gapni to’g’irlab yozing.

was/ his /sister/at/supermarket/the

Your score is

4 72 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments