23-dars. Present simple (Do you?)

Uncategorized

Present simple (hozirgi oddiy zamon)da so`roq gap yasash uchun do/does dan foydalanamiz.

Darak gap: She likes football. (U futbolni yaxshi ko`radi)

So`roq gap: Does she like football? (U futbolni yaxshi ko`radimi)

Ushbu jadvalda so`roq gap yasamoqchi bo`lsak I, We, You, They ga do

III shaxs birlikda bo`lgan He, She va It ga does ni ishlatamiz.

DOIM YODDA TUTING!!!

Present simple (hozirgi oddiy zamon)da so`roq gap tuzish formulasi:

Present simple (hozirgi oddiy zamon)da always va usually ishtirokida so`roq gap tuzish:

Present simple (hozirgi oddiy zamon)da so`roq gapga bunday shaklda ham javob berishimiz mumkin:

Misol uchun:

Do you play guitar? No, I don`t.

Gitara chala olasanmi? Yo`q, qila olmayman

Do your parents speak English? Yes, they do

seni ota – onang inglizcha gapira olishadimi? Ha, ular gapirisha oladi

Does James work hard? Yes, he does

James qattiq ishlaydimi? Ha, u ishlaydi

Does your sister live in London? No, she doesn`t

Seni singling Londonda yashaydimi? Yo`q, yashamaydi.

Exercises 1. Do….? Does…….? yordamida savollar yozing.

Javoblari

2.Do you play tennis?
3.Does Lucy live near here?
4.Do his fiends play tennis?
5.Does your brother speak English?
6.Do you do yoga every morning?
7.Does Paul go away a lot?
8.Do you want to be famous?
9.Does Anna work hard?

Exercises 2. So`zalr + do/does yordamida savollar yasang. So’zlarni to’g’ri qo’ying.

Javoblari

3.How often do you watch TV?
4.What do you want for dinner?
5.Do you like football?
6.Does your brother like football?
7.What do you do in your free time?
8.Where does your sister work?
9.Do you always have breakfast?
10.What does this word mean?
11.Does it snow here in winter?
12.What time do you usually go to bed?
13.How much does it cost to phone New York?
14.What do you usually have for breakfast?

Exercises 3. Qisqa javoblar yozing ( Yes, he does. / No, I don’t. )

Javoblari

2.Yes, I do. or No, I don`t.
3.Yes, I do. or No, I don`t
4.Yes, it does. or No,It doesn`t
5.Yes,I do or No, I don`t

84

23-dars bo’yicha yakuniy test

Savollarni o’qing va to’g’ri javobni belgilang

1 / 5

Hozirgi oddiy zamonda so’roq shakillari uchun qaysi ko’makchi fe’l ishlatilad?

2 / 5

……….. you ………… ice-cream?

3 / 5

……………… her sister want to go to the kindergartenon Mondays?

4 / 5

Do va does qo’shimchalari bor vaqtda fe’lda qanday o’zgarish bo’ladi?

5 / 5

…………. her father and mother have a car?

Your score is

New words (yangi so’zlar)

1chocolateshokolad9earlyerta
2abouthaqida10alwayshar doim
3liveyashamoq11how oftenqanchalik tez tez
4nearyaqin12free timebo’sh vaqt
5hereshu yerda13meananglatmoq
6a lotko’p14costbaho, narx
7famousmashhur15ride a bikevelosiped minmoq
8hardqiyin16usuallyodatda
3.9 31 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments