O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma kitoblari

Ingliz tili fanidan maktab o’qituvchilar uchun barcha sinflar darsligining metodik qo’llanmalari. Kitob Formati Hajmi Ingliz tili 1 metodika  / pdf 4.53 MB Ingliz_tili_2_metodika  / pdf 2.1 MB Ingliz_tili_3_metodika  / pdf 4.11 MB Ingliz_tili_4_metodika  / pdf 2.21 MB Ingliz_tili_5_metodika  / pdf 600 KB Ingliz tili 6 metodika  / pdf 763 KB Ingliz_tili_7_metodika  / pdf 2.92 MB […]

Full text