76-dars. the aniq artikl

72-darsimizda noaniq artikl to’g’risida chuntirgan edik. Bugun sizlar bilan aniq artikl to’g’risida chuntirib o’taman. Aniq artikl (The Definite article) – the. The hamma otlar bilan ishlatilishi mumkin. Qaysi narsani yoki shaxsni nazarda tutganimizda aniq bo’lganda biz -the… deymiz. U birlik va ko`plikdagi donalab sanaladigan hamda donalab sanalmaydigan otlar oldidan ishlatiladi. Aniq artikl quyidagi holatlarda ishlatilishi […]

Batafsil o'qish

75-dars.a cake / some cake / some cakes (countable/uncountable 2)

a/an va someni sanaladigon va sanalmedigon otlarda ishlatilishi. a/an artiklini birlikdagi sanaladigon otlar oldidan ishlatamiz: (car(mashina)/apple(olma)/shoe(tufli)) I need a new car. Menga yangi mashina kerak. someni ko’plikdagi sanaladigon otlar oldidan ishlatamiz: (cars(mashinalar)/apples(olmalar)/shoes(tuflilar)) I need some new shoes. Menga bir necha yangi tufli kerak. someni sanalmedigon otlar oldidan ham ishlatishimiz mumkin: (water(suv)/money(pul)/music(musiqa)) I need some water. […]

Batafsil o'qish

74-dars.a bottle / some water (countable/uncountable 1)

Otlar sanaladigon (countable) va sanalmedigon (uncountable)larga bo’linadi. Sanaladigon otlar birlikda, ko’plikda bo’lishi mumkin. Sanaladigon otlar oldidan raqamlar ishlatishimiz mumkin. Ya’ni sanaladigon otlardi sonini aniqlash maqsadida. singular-a car (mashina), the car (mashina), my car (mening mashinam) plural– cars (mashinalar), two cars (ikkita mashina), the cars (mashinalar), some cars (bir necha mashinalar), many cars (ko’pkina mashinalar) Birlikda […]

Batafsil o'qish

73-dars. train(s) bus(es) (singular and plural)

So’zlarda ko’plik shaklini yasash. Ko’p holatlarda so’zlarni ko’plik shaklini yasash uchun so’zning ohiriga “s” qo’shimchasini qo’shish orqali yasaymiz. Pastdagi jadvalga qarang: Agar so’zning ohiri -s / -sh / -ch / -x harflari bilan tugasa ko’plik shaklini yasash uchun → -es qo’shamiz. Agar so’zimiz -y harfi bilan tugasa, ko’plik shaklini yasash uchun -y tushirib o’rniga → […]

Batafsil o'qish

71-dars.-’s (Kate’s camera / my brother’s car)

Apostrof + “`s” (ning) dan foydalanib, bitta odam / hayvonning biror narsaga egalik qilishi yoki a’zosi ekanligini ko’rsatib beradi. Robert‘s car Robertning moshinasi. `s ni It dan keyin otsiz ham sihaltishimiz mumkin. ‘Whose umbrella is this?’ ‘It’s my mother’s.’ Bu soyabon kimniki? Bu mening onamnning. s’ (larning) dan foydalanib, odamlar / hayvonlarning biror narsaga egalik qilishi […]

Batafsil o'qish